Afvalscheiding: uw mening is belangrijk!

31 januari 2023

Nunspeet – Binnenkort zal het college van de gemeente Nunspeet met voorstellen komen hoe men de komende jaren om wil gaan met afvalscheiding. Voor Gemeentebelang een goed moment om de wensen en ervaringen van de inwoners op dit punt te peilen.

Ook in Nunspeet moet bepaald worden op welke wijze afvalscheiding wordt ingevuld en wie daarvoor de kosten draagt: de vervuiler of allemaal een beetje? Er moeten dus keuzes gemaakt worden en middels een enquête wil Gemeentebelang Nunspeet de mening van de inwoners peilen. Dit wordt vervolgens meegenomen in de besluitvorming die in de eerste helft van dit jaar gaat plaatsvinden.

Afval of grondstof?
Er wordt niet meer over afval gesproken maar over hernieuwbare grondstoffen. De fractie van Gemeentebelang vindt hergebruik en duurzaam omgaan met grondstoffen richting de toekomst belangrijk: “Buiten glas, papier en kleding om zijn er nog veel producten waar onderdelen inzitten die hergebruikt kunnen worden. Wij hebben mooie voorbeelden gezien waar bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die in dit proces helpen” aldus raadslid Petra van Olst.

Verwerking van huisvuil en grofvuil gaat steeds meer kosten en die kosten wil Gemeentebelang voor de inwoners niet te hoog laten worden. Raadslid Corrie Jansen: “Wij zijn ook erg benieuwd naar de uitkomst van de vraag of men één bedrag voor alles wil betalen of iets meer moeite wil doen. Dit laatste maakt dan weer dat de inwoner minder hoeft te betalen voor het ophalen of verwerken van vuilnis”.

Gemeentebelang neemt de mening van de inwoners graag mee. Inwoners kunnen de enquête tot 28 februari invullen en is te vinden op nunspeet-gemeentebelang.nl/afval

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...