750!!! Wonen op ’t Hul Noord

30 maart 2024

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom zijn wij blij dat het bestemmingsplan ’t Hul Noord deze maand besproken wordt in de raad. Na goedkeuring kan er verder gewerkt worden richting grond aankopen, ontwikkelen en bouwen.Wat vinden wij belangrijk?Wij hebben altijd om betaalbare woningen gevraagd voor die groep inwoners die een laag inkomen hebben. Deze woningen willen wij ook voor die doelgroep behouden, dit geldt voor sociale huur en sociale koopwoningen. Goed te weten dat dit ondertussen in beleid is verankerd.In de woondeal, de opdracht vanuit het rijk, moeten er 1300 woningen in onze gemeente bijkomen. Met ’t Hul Noord kan daar in een groot gedeelte worden voorzien. Met een bijdrage vanuit het rijk kan er voor 60% voor deze doelgroep gebouwd worden. Dat is enorm veel maar zeker zijn er ook andere woningen nodig. Net als alle gemeenten voert Nunspeet met de omliggende gemeenten onderzoek uit wat nodig is aan woningen. En dat zijn ook twee kappers, vrijstaande woningen, en appartementen in alle prijsklassen.

Daar komt bij dat alles ook betaald moet worden. In Nunspeet zijn er bouwprojecten die geld kosten en ondanks dat er op een grondexploitatie (kosten aankoop grond tov verkoop kavels en alle gemaakte kosten voor de openbare inrichting, riolering, verlichting, groen, parkeerplaatsen) gestuurd wordt op kostenneutraal, kost het soms geld en levert het soms geld op. Daarmee is er wat reserve om de kosten van ’t Hul Noord te kunnen dekken.WoonconceptenWij zijn ook voorstander van woonconcepten zoals Bebo woningen (beneden boven woningen), meergeneratiehofjes (wat oudere  en jongere bewoners wonen bij elkaar om wederzijds aan elkaar hulp te kunnen bieden en CPO-projecten ( gezamenlijk ontwerpen en bouwen). Voor al deze concepten moet er ruimte zijn wat ons betreft.Waarom ’t Hul Noord? Dit gebied is in de jaren 90 als zoekgebied aangewezen door het toenmalige gemeentebestuur en uit verscheidene onderzoeken blijkt dat dit prima kan. Op de site van de gemeente zijn alle ruim  1700 bladzijden met informatie over dit bestemmingsplan te lezen en is de vergadering live te volgen of terug te zien. Natuurlijk is iedereen ook welkom om de vergadering bij te wonen. Loop eens binnen, de raadzaal is voor iedereen toegankelijk en er staat altijd een kopje koffie en of thee klaar.Corrie Jansen

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

Als je begrijpt wat ik bedoel

Als je begrijpt wat ik bedoel

Onlangs heeft Gemeentebelang samen met de ChristenUnie het initiatiefvoorstel Begrijpelijke Taal aangeboden aan ons...