Aan de wandel

13 mei 2019

Foto: Jan Moll

Afgelopen zaterdag organiseerde Gemeentebelang Nunspeet voor de derde keer de Nunspeetse Lentetocht. Het weer was perfect voor een flinke wandeling door de Nunspeetse bossen en over de heide. Deelnemers kwamen uit alle hoeken van het land en de reacties waren erg enthousiast. Ze herinnerden me er maar weer eens aan hoe mooi onze gemeente is.

Uniek in Nederland en bij uitstek ons Unique Selling Point. De moeite waard dus om te bewaken en te bewaren. Voor een groot deel hebben we dat te danken aan de Europese inspanning om natuurgebieden in goede staat te houden: Natura 2000. Dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden moet er voor zorgen dat biodiversiteit behouden blijft en daar waar nodig hersteld. Want, ook in Nunspeet, staan zowel flora als fauna onder druk.

Tegelijkertijd hebben we in Nunspeet ook ‘last’ van Natura 2000. Het bemoeilijkte de realisatie van de Oostenlijke rondweg en maakt het ook zeer lastig om bijvoorbeeld windmolens te plaatsen. Raar eigenlijk, want het opwekken van groene energie en het daarmee terugdringen van uitstoot is juist voor deze gebieden zo van belang. En zo blijkt dat ook regels en wetten, met de beste intentie, met je aan de wandel kunnen gaan.

Nog zo’n voorbeeld: door regelgeving rondom stikstofemissie was onderdeel van de vergunning voor de rondweg dat er een afsluiting geplaatst werd op de Oosteinderweg. Op papier klopt dit ongetwijfeld, maar het resultaat is óók dat verkeer richting de Oenenburg dat de rondweg gebruikt juist een stukje moet omrijden. Met meer uitstoot tot gevolg. Vind ik persoonlijk lastig uit te leggen, zeker als omwonenden zich afvragen of het weghalen van die afsluiting niet een hoop verkeersproblemen in hun wijk kan oplossen. Ook hier hebben we te maken met regels, waar we als gemeente geen invloed op hebben, die met ons aan de wandel gaan.

Vorige week hield Martin Mol op deze blog een sterk pleidooi om vooral niet te vergeten wat Europa ons gebracht heeft: een historisch lange periode van vrede, veiligheid en welvaart. Een terecht pleidooi, want of je nu voor of tegen de EU en/of Europese samenwerking bent, het valt niet te ontkennen dat met de komst van deze samenwerking een nieuwe periode in de turbulente geschiedenis van ons continent is aangebroken. Maar tegelijkertijd merken steeds meer mensen op dat er óók regels zijn die met ons aan de wandel gaan.

Wat u er ook van vindt, laat het horen. Laat het horen aan ons, in Den Haag en in Brussel. In het stemhokje heeft u direct invloed, al lijkt een enkele stem zo marginaal, op hoe we onze Europese toekomst vorm gaan geven. Het is de moeite waard om over na te denken, over te praten, over te stemmen. En al is er genoeg waar we als gemeente geen invloed op hebben, we horen graag van u. Kijken we samen wat we wél kunnen doen.

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...