Actie voor passende woonoplossingen

10 juni 2022

Nunspeet – In de gemeenteraad wordt deze maand gesproken over maatregelen die de woningmarkt beter bij woningzoekende aan te laten sluiten. Al in de vorige periode heeft Corrie Jansen van Gemeentebelang Nunspeet aan het college gevraagd om naar verschillende bouw- en woonconcepten te kijken om jongeren en woonstarters sneller in een woning te krijgen.

Ondanks dat er ook in Nunspeet fors gebouwd wordt, liggen er nog vele uitdagingen. Gemeentebelang Nunspeet heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de wethouder om met ideeën te komen en verschillende ambtenaren hebben deze ideeën verder uitgezocht. Corrie Jansen: “Ik ben erg blij dat we deze maand over een groot aantal van de ingebrachte ideeën in de commissie Ruimte en Wonen gaan praten. Wij willen graag dat er gebouwd wordt voor onze eigen inwoners en specifiek voor de jongeren en senioren. Dat is een grote uitdaging. Dit is de eerste stap maar er volgen er meer die er voor gaan zorgen dat al op korte termijn het een en ander gerealiseerd kan worden.”

Er wordt vooral ingestoken op jongeren en senioren, daar ligt namelijk de grootste vraag en deze groepen zijn cruciaal om doorstroming in de markt te behouden. Om die doelgroepen snel in een woning te krijgen zijn creatieve oplossingen nodig. Tijdelijk wonen in een geschikte recreatiewoning op eigen terrein blijkt een geschikte mogelijkheid te zijn voor jongeren, ze kunnen dan wachttijd opbouwen of sparen. Het verder stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO, een mogelijkheid waar Nunspeet al langer goede ervaringen mee heeft), kan er toe bijdragen dat er sneller woningen gerealiseerd worden.

Ook dragen meer pauzewoningen onder de maximale huurgrens (in verband met de mogelijkheid voor huurtoeslag) bij aan het oplossen van het woningtekort. Bijzonder voorstander is Jansen van DUO koop of smartkoop: “Hiermee kan je een huis kopen en de grond later. Dit draagt flink bij aan de betaalbaarheid en maakt dat woonstarters beter een huis kunnen financieren.”

Belangrijk is volgens Gemeentebelang dat woningen behouden blijven voor de doelgroep waar deze voor gebouwd is. Jansen: “Zo blijft bijvoorbeeld een starterswoning voor jongeren ook écht een starterswoning voor de volgende bewoners en een seniorenwoning ook voor senioren. Wettelijk kan dit pas vanaf 2024 maar we zijn blij dat het college hier nu al proactief voorbereidingen voor gaat treffen en wil toepassen wat nu al wél mag en kan.”

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...