Afhandeling evenementenvergunning moet beter

2 februari 2020

NUNSPEET – Gemeentebelang wil dat de gemeente de aanvraag van evenementenvergunningen eenvoudiger maakt en de communicatie met de aanvrager verbetert. Ook wil Gemeentebelang graag dat men actief meedenkt met de aanvragers. Fractievoorzitter Marc Konings: We hebben gelukkig nog veel evenementen in de gemeente Nunspeet en dat willen wij graag zo houden. Evenementen houden onze kernen en gemeente bruisend”.

Gesprek

Gemeentebelang organiseert zelf onder andere de Heideloop en de Lentetocht. Naast de eigen ervaringen heeft Gemeentebelang ook met initiatiefnemers van evenementen gesproken. Ook zij ervaren meer regeldruk en obstakels bij het aanvragen van een vergunning. Op basis van deze signalen is Gemeentebelang in gesprek gegaan met de burgemeester en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Doel van het gesprek was om de ervaringen van initiatiefnemers te delen en op zoek te gaan zoeken naar oplossingen.

Tijdens het gesprek zijn praktische verbeteringen in de aanvraag besproken, zoals het aanbieden van situatieschetsen, digitalisering van herhaalaanvragen en het verbeteren van de communicatie. Konings: “Op het punt van communicatie is door de gemeente  recentelijk actie ondernomen en er staan ook nog andere acties op stapel. Een positieve houding en een ‘ja-mits’ beleid in plaats van ‘nee-tenzij’ maakt al veel uit. In dit kader is de komst van het langverwachte evenemententerrein en de onlangs verschenen evenementenkalender ook zeer wenselijk. Dit maakt het gewoon gemakkelijker om initiatieven letterlijk een plek en datum te geven”.

In de praktijk

Ook de gemeente onderkent het belang van evenementen voor Nunspeet en is het eens dat de vergunningverlening beter moet. Uiteraard staat veiligheid altijd voorop en zullen er beperkingen zijn, maar dat staat een heldere uitleg naar de initiatiefnemers niet in de weg. De verantwoordelijk ambtenaren hebben aangegeven dat zij graag van de initiatiefnemers horen als zaken niet goed lopen, want een gesprek lost vaak al een hoop op. Gemeentebelang blijft de gang van zaken omtrent evenementenbeleid actief volgen en gaat ervan uit dat de positieve houding van het gesprek ook in de praktijk merkbaar is.

 

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...