Afval scheiden loont!

14 november 2020

Inwoners van de gemeente hebben straks zelf invloed op de afvalstoffenrekening die zij betalen. Hoe beter ze hun afval scheiden en daarmee minder vaak restafval aanbieden hoe minder ze betalen.

Afgelopen raadsvergadering werd de begroting 2021 – 2024 behandeld en in de begroting kwam  Diftar ter sprake. Strikt genomen betekent Diftar tariefprikkel.

Vanaf 2022 gaat de bijdrage voor afvalstoffenheffing veranderen dit om de mensen te prikkelen minder echt afval aan te bieden door het afval beter te scheiden.

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet zo’n afvalscheider ben. Uiteraard gooi ik mijn glas in de glasbak, het papier in de oud papier container en groente, fruit en tuinafval in de groene bak. Dit gaat vaak automatisch maar het gebeurt  dikwijls dat, als ik van alles in handen heb dit allemaal in de grijze bak laat verdwijnen…

Naar aanleiding van dit punt in de begroting  heb ik me verdiept in de opgave om minder afval aan te bieden.  Wist u dat het de bedoeling  is om vanaf  2022  per persoon nog maar 100 kg afval per jaar af te storten. Momenteel is dit ongeveer 204 – 225 per persoon per jaar!! Kortom  meer dan de helft minder.  

Afgelopen week was ik bij een mevrouw die broodjes uit een papieren zak haalde, in deze zak zat een doorzichtig plastic strookje zodat je kon zien wat in de zak zit, deze mevrouw haalde het plastic strookje van de zak af en deponeerde de zak bij het oud papier en het plastic strookje verdween in de grijze container. Ik heb er met verbazing naar gekeken persoonlijk nooit bij stil gestaan maar zo hoort het dus…

Ik denk dat er nog heel wat te leren valt  betreffende het scheiden van afval.  Eén ding staat als een paal boven water vanaf 2022 MOETEN we minder afval aanbieden.

Ans Pluim

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...