Kloof

Kloof

Ook als lokale partij hebben wij uiteraard de verkiezingen voor de provinciale staten en indirect voor de eerste kamer nauwlettend gevolgd. Het is beschreven in het zogenaamde huis van Thorbecke: er is een duidelijke relatie en samenhang tussen landelijke, regionale...
Resultaten enquête afvalscheiding bekend

Resultaten enquête afvalscheiding bekend

Nunspeet – De afgelopen maand heeft Gemeentebelang Nunspeet een enquête gehouden over afvalscheiding onder de inwoners van Nunspeet. Dit beleid komt in de loop van dit jaar in de gemeenteraad aan de orde. Voor Gemeentebelang Nunspeet een goed moment om voorafgaand...
Wauw, wat is dit mooi geworden!

Wauw, wat is dit mooi geworden!

In 2017 heeft de gemeenteraad unaniem besloten over te gaan tot herinrichting van het sportpark in Nunspeet. In 2021 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Vanuit de gemeenteraad was de ambitie meegeven om bij de bouw bijzondere aandacht te besteden duurzaamheid. Het...
Elektrificatie of kortsluiting?

Elektrificatie of kortsluiting?

Afgelopen donderdagavond stond het onderwerp “Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven” op de agenda van de commissie Maatschappij en Middelen. Een financieelonderwerp dat collega fractielid Korine Koers in haar portefeuille heeft. Als gemeente zijn wij naast...
What’s in it for us? De regionale woondeal

What’s in it for us? De regionale woondeal

Het rijk gaat meer regie pakken om bouwen te bespoedigen. Dit klinkt perfect want wij willen zeker dat er meer gebouwd gaat worden voor alle wachtenden op een woning. Een laagje erbij op en bijvoorbeeld woningen zoals wij kortgeleden in Friesland hebben gezien.Of als...