Bed & Breakfast

20 maart 2021

Het begrip B&B kent iedereen inmiddels wel. Als je op Wikipedia de uitleg leest betreft het een kleinschalige verblijfsaccommodatie die de mogelijkheid biedt tot een toeristisch kort verblijf. Overnachtingen worden aangeboden in een woonhuis of bijhuis dat wordt geëxploiteerd door de eigenaren van het betreffende woonhuis.

In de commissievergadering ruimte en wonen van deze maand kwam het raadsvoorstel herijken beleid bed & breakfast aan de orde. Toerisme en recreatie zijn een belangrijke bron van inkomsten in onze gemeente en omdat er steeds meer vraag is naar hoogwaardige voorzieningen. Vooral in de kernen en in het buitengebied vraagt dit om maatwerk per initiatief. Vandaar dat het beleid nader onder de loep werd genomen. Het voorliggende voorstel is door de verschillende fracties kritisch bekeken, gewijzigd of aangevuld en op korte termijn zien we de definitieve versie voorliggen. Wilt u meer weten over het bed & breakfast beleid en het daarbij horende parapluplan neem dan contact op met de gemeente. Daar kunnen ze u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Het beleid betreffend AirB&B en het verhuren van woningen (met permanente woonbestemming) vallen binnen de wet Toeristische Verhuur van Woonruimten (2021) ook hiervoor kunt u uiteraard terecht bij de desbetreffende, kundige ambtenaar in het gemeentehuis.

Gemeentebelang vindt kwaliteit voor toeristen belangrijker dan de kwantiteit. Misschien bieden juist deze wijzigingen binnen het beleid voor ondernemende Nunspeters openingen om een B&B te beginnen en krijgen recreanten nog meer mogelijkheden om van onze prachtige omgeving te genieten.

Ans Pluim

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...