Beschouwingen

6 oktober 2018

De maand oktober staat voor ons raadsleden in het teken van de beschouwingen. Beschouwingen… een mooi woord om aan te geven wat je als fractie van de plannen van het college vindt. De leidraad voor het college is het collegeprogramma dat afgelopen week is gepresenteerd. Daarin staan de zaken benoemd waar het college de komende vier jaar mee aan de slag gaat.

In het huishoudboekje van de gemeente, de programmabegroting staan alle punten beschreven volgens een vast patroon: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? En…Wat mag het kosten? https://nunspeet.begrotingonline.nl/

Onze fractie is heel tevreden met het programma dat het college heeft gepresenteerd. Alle belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang die in het coalitieakkoord zijn opgenomen worden door het college voortvarend opgepakt. Van grote waarde vinden we dat we de grote projecten afmaken zoals we dat eerder al hebben afgesproken. De keuze voor twee tunnels bij de Stationsomgeving, Het sportpark de Wiltsangh voorzien van een zwembad en sporthal met turnhal, nieuwe schoolgebouwen realiseren, al dan niet als IKC en de slagen die we samen moeten maken als het gaat om een duurzame woon- en leefomgeving te creëren. Uitgangspunt is: Wat we doen, moeten we in één keer goed doen. Niet beknibbelen op de uitgangspunten die we hebben afgesproken, ondanks dat het waarschijnlijk wat duurder wordt…Juist deze investeringen zijn voor de lange termijn en bepalend voor onze woon- en leefomgeving zodat ook de generaties na ons hiervan de vruchten kunnen plukken.

Martin Mol

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...