Beste wensen

11 januari 2020

Het nieuwe jaar, een nieuw decennium is weer begonnen. Bij de vele nieuwjaarsrecepties, een enkele nog voor de boeg, hebben we inmiddels veel nieuwjaarstoespraken mogen aanhoren. De meest gehoorde rode lijn (wat ons betreft een gele lijn trouwens?) bij deze toespraken was dat het goed gaat met onze gemeente, dat het goed gaat met de economie en dat het goed gaat met het sport- en verenigingsleven. Dat is fijn om te horen als volksvertegenwoordiger, want daar doe je het voor.

Toch komen er dit nieuwe decennium vele uitdagingen op ons af. De grote vraagstukken van klimaatverandering, milieu, stikstof, PFas, afval/hergebruik grondstoffen etc. zijn mondiale problemen die om een mondiale aanpak vragen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de landelijke beleidsmakers en zouden naar mijn mening minstens op Europees niveau aangepakt moeten worden. Lokaal zullen wij daar echter wel uitvoering aan moeten geven. Voor Gemeentebelang is daarbij het uitgangspunt (voor zover wij daar invloed op hebben): haalbaar en betaalbaar.

Voor de sport- en zwemliefhebbers is dit nieuwe jaar ook goed begonnen. Er is deze week een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de locatie voor het nieuwe zwembad met sporthal en turnhal. Een grote wens van Gemeentebelang (alles onder één dak op één locatie: de Wiltsangh) gaat hiermee in vervulling.

Dit jaar gaat de gemeenteraad een beslissing nemen over een van de grootste investeringen uit de geschiedenis van de gemeente Nunspeet: het project Stationsomgeving met de ondertunneling van het spoor. Een majeur project met grote gevolgen voor de directe omgeving en de verkeersafwikkeling. Een beslissing die beeldbepalend is voor de entrée van Nunspeet en een investering die gedaan wordt voor tenminste de komende 50 jaar. Daarbij is het uitgangspunt zoals we dit ook in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen: In één keer goed!

Op de nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging in Elspeet werden door de voorzitter de warme woorden van respect en samenwerking uitgesproken, een oproep die Gemeentebelang van harte onderschrijft. Respectvol naar elkaar als het gaat over individuele belangen en algemene belangen. Met samenwerking krijg je nou eenmaal meer voor elkaar! (toevallig onze leuze tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen) Dus wat Gemeentebelang betreft wenst iedereen elkaar het beste toe en daar begin ik via deze weg dus maar mee!

Martin Mol

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...