Bewonersparticipatie

5 februari 2022

Vorige maand las ik mee met de beleidsnota “Bewonersparticipatie”. Hierin is opgenomen dat de gemeente zich faciliterend gaat opstellen bij initiatieven uit de samenleving. Dat deed me denken aan een ervaring die ik een paar jaar geleden heb opgedaan in mijn werk.

Mijn ervaring met faciliteren van initiatieven
Zes jaar geleden startte ik als leidinggevende. De eerste twee jaar waren zwaar, hard werken, veel brandjes blussen. Dit wilde ik niet meer, het roer moest om!

Vanaf toen liet ik medewerkers los, zelf initiatieven nemen, fouten maken om ze vervolgens zelf te laten oplossen. Ons team ging zichzelf meer organiseren waarbij iedereen meer verantwoordelijkheid kreeg of nam. Ik daagde mensen uit nieuwe dingen te ontdekken, zaken slimmer te organiseren, te automatiseren of robotiseren. Mijn rol was ervoor te zorgen dat mensen hier de ruimte en middelen voor kregen.

Dit pakte, na wat vallen en opstaan, goed uit. De mooiste winst was niet dat ik minder hard hoefde te werken, maar het gaf medewerkers waardering. Ze gaven aan dat zij zich meer gehoord voelden, waardoor iedereen meer gemotiveerd en tevreden werd.

Hoe werkt burgerinitiatief in de gemeente Nunspeet?
Met social media binnen handbereik kan iedere inwoner binnen een tweet of klik een mening of een idee de wereld insturen. Maar stelt u zich voor dat u door de Gemeente wordt uitgedaagd met deze mening of idee aan de slag te gaan? Dat u mandaat, ruimte en wellicht budget krijgt om dit idee vorm te geven. Dat maakt dit nieuwe beleid mogelijk!

Een paar recente voorbeelden van burgerinitiatieven

Aanpassing van herdenkingsmonument Park 40-45
De Gemeente gaat een plan uitvoeren dat door een burgerinitiatiefgroep is aangeboden. Hierbij gaat het om uitbreiding van het monument, waarbij allen namen van de slachtoffers uit de gemeente Nunspeet uit de 2eWereldoorlog worden opgenomen.
Kulturhus Elspeet
De gemeente koopt het Kulturhus en gaat vervolgens de exploitatie van SDE drie jaar kostenneutraal ondersteunen. Dit plan, een dorpshuisfunctie voor alle Elspeters, is gezamenlijk met de inwoners van Elspeet, de Raad en het College tot stand gekomen.

Gemeentebelang is voorstander van burgerinitiatieven
Wij zijn een groot voorstander van om onze inwoners meer te betrekken bij onze plannen en werkzaamheden. Dit doen we door te stimuleren, uit te dagen en mogelijk maken/faciliteren van initiatieven.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van participatie en verantwoordelijkheid van onze inwoners in de buurtwacht en buurtpreventie. De gemeente moet zulke initiatieven wat ons betreft ondersteunen.

Of met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij inwoners samen een eigen nieuwbouwprojectbouwen. Dit initiatief maakt het mogelijk om goedkoper en in samenspraak met elkaar een buurt te ontwikkelen. De regie ligt bij de inwoners en er is subsidie vanuit de gemeente beschikbaar. Gemeentebelang heeft CPO geïntroduceerd in de gemeente en ziet het graag meer toegepast.

Wat levert initiatief nemen op?
Of je nu het initiatief neemt op je werk of binnen je gemeente, het effect zal hetzelfde zijn. Hoe meer initiatief je neemt, hoe meer grip je op de situatie krijgt. En dit geeft een goed gevoel,want je pakt het voortouw, de regie. Initiatief nemen wordt gewaardeerd, wat vervolgens zorgt voor meer betrokkenheid.

Gemeentebelang gaat de straat op..
Vanaf eind februari zult u ons regelmatig op verschillende plekken binnen de gemeente Nunspeet tegenkomen. We gaan graag met u in gesprek met u over uw ideeën, uw vragen en bezorgdheden. Ook betrekken we u bij onze plannen, waar wij als Gemeentebelang voor staan. Tot snel…

Korine Koers

 

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...