Bouwen en door!!!! of niet?

8 juni 2019

Wonen is voor iedereen en iedereen moet kunnen wonen in een betaalbare en passende woning vindt Gemeentebelang. Daarom zijn wij oprecht blij met de agenda voor Ruimte en Wonen van de maand juni. Daar staan de concept visies van de locaties Kijktuinen en ’t Hul Noord op.

Wat betekent dit?

Het betekent dat de gemeente een stap verder is om te onderzoeken of op beide locaties woningbouw ontwikkeld mag gaan worden. Het idee van locatie ’t Hul Noord lag er al en de locatie Kijktuinen kwam langs als kans.
Hoe deze locaties nu verder ontwikkeld mogen en kunnen worden hangt van ontzettend veel factoren af. Allereerst de behoefte. Die behoefte stond voor Gemeentebelang al lang vast ondanks kritische opmerkingen van andere partijen. We weten allemaal hoelang jongeren moeten wachten op een sociale huurwoning. Ook hebben wij enkele jaren geleden een eigen onderzoek gedaan onder jongeren en jonge gezinnen die weggegaan waren. Veel daarvan waren graag in Nunspeet gebleven maar kwamen niet voor een woning in aanmerking.
Wat verder een negatief feit is, is dat als deze groep soms net iets meer verdient dan voor een sociale huurwoning zij ook buiten de boot vallen. Dit mede door de strengere regelgeving (woonwet, hypotheken etc) waardoor er eigenlijk geen mogelijkheid is om te kopen. Toch willen onze jongeren en starters ook graag door met hun leven in onze gemeente. Wij zien deze groep niet graag vertrekken.
Verder heeft de gemeente buiten sociale huurwoningen ook woningen nodig voor gezinnen en ouderen om door te stromen.
Ook is een belangrijke factor de provincie. Zij bepalen of de behoefte groot genoeg is en of zij toestemming geven om definitief te mogen gaan ontwikkelen omdat de locaties grotendeels in gebieden liggen die vallen onder het Nationaal Landschap.
En als laatste noem ik toch ook de financiën. Vanaf het werk wat er nu al gebeurt tot aan het bouwrijp maken, de aanleg van parkeerplaatsen, wegen en verlichting, het groen etcetera moet allemaal betaald worden uit de opbrengsten van de grond verkoop.
Er zijn dus nog heel wat hobbels te nemen en het is nog afwachten.
Blindelings volgen? Nee!
Volgen wij hierin blindelings het college zoals in de krant gesuggereerd wordt? Nee absoluut niet!! Wij zullen elk plan kritisch toetsen en hebben ook al vragen aan de wethouder cq het college klaar liggen over deze en komende stappen.

Wat Gemeentebelang wel doet is in dit proces belangen van de verschillende eigenaren van woningen en gronden in de gaten houden. Daarbij moeten wij ook de belangen van andere inwoners uit ons dorp, uit onze gemeente die een woning nodig hebben voldoende meenemen want wonen is voor iedereen.
Hoe gaat het er uit zien?
Daar zijn wij als fractie stiekem ook wel benieuwd naar maar dat is nog niet bekend.
Als de toestemming van de provinciale staten er is kan er verder gegaan worden met de plannen. In tussentijd heeft de conceptvisie ter inzage gelegen en kunnen inwoners hun zienswijze indienen. Heeft u tips of ervaringen waarvan u denkt : dit zou mee

genomen moeten worden of is dat en dat ook mogelijk? Dient u dan een zienswijze in. Gemeentebelang heeft graag dat inwoners meedenken met het besturen van en het nemen van besluiten in onze gemeente.

Hoe verder?
De ingebrachte ideeën worden na gekeken op wet en regelgeving en eventueel verwerkt in de definitieve versies die in september weer richting de raad komt.
Bent u geïnteresseerd in dit proces? Luister dan maandagavond 11 juni mee met de vergadering Ruimte en Wonen.
Of kom naar de raadzaal om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is publiekelijk toegangelijk en een ieder is welkom.
Het gaat u tenslotte ook aan want wonen is voor iedereen.

met een vriendelijke groet,

Corrie Jansen.

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...