Orange the World

Orange the World

In 2021 reeds heeft de fractie van Gemeentebelang aandacht gevraagd voor de actie Orange the World. Dit door middel van het oranje aanlichten van ons gemeentehuis. Dit is een wereldwijde actie om geweld tegen vrouwen aandacht te geven. Helaas komt dit in onze gemeente...
Gemeentebelang: hergebruik van grondstoffen noodzakelijk

Gemeentebelang: hergebruik van grondstoffen noodzakelijk

Nunspeet – Omdat het vormgeven van een milieustraat voor Nunspeet de komende collegeperiode op de agenda staat heeft bijna de volledige fractie en steunfractie een bezoek gebracht aan Remondis, een van de afvalverwerkers in Nunspeet. Veel gehoord: “Afval bestaat niet,...
Gemeentebelang vraagt om visie wonen en zorg

Gemeentebelang vraagt om visie wonen en zorg

Nunspeet – Het college van Nunspeet geeft aan dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het combineren van wonen en zorg. Dit als reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelang. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2023 bekend gemaakt....
Energietransitie wordt steeds belangrijker onderwerp

Energietransitie wordt steeds belangrijker onderwerp

Nunspeet – Omdat door de ontwikkelingen van de energieprijzen de energietransitie een andere dynamiek krijgt heeft bijna de volledige fractie en steunfractie een bezoek gebracht aan Veldhuizen Energie om zich te laten voorlichten over de mogelijkheden en...
Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Afgelopen donderdag 20 oktober stond de raadsvergadering in het teken van de begrotingsvergadering. Traditioneel is dat de vergadering van de Algemene Beschouwingen, waarin partijen terug-, maar bovenal vooruitblikken op het komende begrotingsjaar. Onderstaand de...
Raadsbrede steun noodfonds voor bestaanszekerheid

Raadsbrede steun noodfonds voor bestaanszekerheid

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet en de Christenunie Nunspeet hebben het initiatief genomen tot een gezamenlijke motie die het college oproept een noodfonds ‘bestaanszekerheid’ op te richten. Dit met als doel inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemingen in...