Kloof

Kloof

Ook als lokale partij hebben wij uiteraard de verkiezingen voor de provinciale staten en indirect voor de eerste kamer nauwlettend gevolgd. Het is beschreven in het zogenaamde huis van Thorbecke: er is een duidelijke relatie en samenhang tussen landelijke, regionale...
Wauw, wat is dit mooi geworden!

Wauw, wat is dit mooi geworden!

In 2017 heeft de gemeenteraad unaniem besloten over te gaan tot herinrichting van het sportpark in Nunspeet. In 2021 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Vanuit de gemeenteraad was de ambitie meegeven om bij de bouw bijzondere aandacht te besteden duurzaamheid. Het...
Elektrificatie of kortsluiting?

Elektrificatie of kortsluiting?

Afgelopen donderdagavond stond het onderwerp “Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven” op de agenda van de commissie Maatschappij en Middelen. Een financieelonderwerp dat collega fractielid Korine Koers in haar portefeuille heeft. Als gemeente zijn wij naast...
What’s in it for us? De regionale woondeal

What’s in it for us? De regionale woondeal

Het rijk gaat meer regie pakken om bouwen te bespoedigen. Dit klinkt perfect want wij willen zeker dat er meer gebouwd gaat worden voor alle wachtenden op een woning. Een laagje erbij op en bijvoorbeeld woningen zoals wij kortgeleden in Friesland hebben gezien.Of als...
Bouwput en Betuttelmotie

Bouwput en Betuttelmotie

Een aantal weken geleden schreef ik er al over: we gaan verhuizen. En tussen het kluswerk door mocht ik afgelopen week aan een groep geïnteresseerden een uur lang over de stationsomgeving vertellen. Veel te kort natuurlijk, het lange (en mooie) proces, de keuzes, het...
Vrouwen in de politiek

Vrouwen in de politiek

In het kader van de nationale vrouwendag, 8 maart 2023, werd mij gevraagd een paar regels aan te leveren voor social media.  Deze paar regels riepen echter nog veel meer regels op , daarom is deze keer mijn blog aan “ik, vrouw in de politiek”  gewijd. Mijn naam is Ans...