Column Huis aan Huis: Mooi en goed plan

22 december 2023

Onderstaande column schreef ons raadslid Ans Pluim afgelopen week voor Nunspeet Huis aan Huis

In de commissievergadering van 7 december jl. werd in de commissie M&M gesproken over het multifunctioneel sportpark Hulshorst. Een plan waar het gele hart van Gemeentebelang sneller van gaat kloppen.

De sport liefhebbende inwoners van onze gemeente weten dat Gemeentebelang al decennia lang de aanjager is voor het realiseren van goede sportvoorzieningen in onze gemeente. Sportlocaties hebben een grote maatschappelijke functie, het is bij uitstek een plek waar inwoners elkaar ontmoeten. Gemeentebelang vindt het belangrijk hierin te blijven investeren.

Logischerwijs kan niet alles in één keer gerealiseerd worden, maar Gemeentebelang zet zich er voor in dat de drie fases van dit sportpark achtereenvolgend tot stand mogen komen.

Momenteel ligt fase 1 ter bespreking en goedkeuring bij de raad. Dit betreft de uitbreiding van VV Hulshorst met een vierde veld en aansluitend het verwijderen van het kunstgras op het hoofdveld. Deze drastische, maar ook prijzige aanpak is nodig om de vervuilde onderlaag schoon op te leveren voor het natuurgrasveld. Deze fase is een al genomen raadsbesluit waar nu uitvoering aan wordt gegeven.

De leden van de voetbalvereniging hebben via een enquête gekozen voor vier natuurgrasvelden. Zonder een kunstgrasveld is een vierde veld geen overbodige luxe. Er kan in de toekomst meer verdeeld getraind en gevoetbald worden, wat met onze wisselvallige weersomstandigheden zeker nodig is.

Fase 2 is het verplaatsen van de buitenbak van manege Bullen-Enk, zodat ruimte ontstaat voor ongeveer 150 tot 175 parkeerplaatsen. Aansluitend gaan we verder met fase 3: de combibaan (ijsbaan/skeelerbaan), misschien wel aangevuld door één van de verenigingen die zich heeft aangemeld tijdens de participatie.

Op dit moment wordt nog geen definitieve beslissing genomen over fase 2 en 3, maar worden deze fases eerst verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Daarna komt het college terug bij de raad voor goedkeuring.

Een mooi en goed plan voor de verdere ontwikkeling van Hulshorst én de rest van onze gemeente.

Ans Pluim
fractie Gemeentebelang

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...