Column Huis aan Huis: Wie beslist?

31 januari 2024

Onderstaande column schreef ons raadslid Corrie Jansen afgelopen week voor Nunspeet Huis aan Huis

Als gemeenteraad, zeker als het gaat over bouwen en wonen, krijgen wij veel te maken met participatie en insprekers. Altijd belangrijk om initiatiefnemers en belanghebbenden, vaak omwonenden, te horen.

Voordat een plan om te bouwen bij de raad komt, is er al veel gebeurd. Het idee wordt uitgewerkt naar een plan. Dat wordt voorgesproken met wat kan, niet kan en wat niet mogelijk is vanwege landelijk of plaatselijke wet- en regelgeving, altijd vanuit de gedachte ‘ja, mits’ en niet ‘nee, tenzij’. Dit allemaal binnen de geldende wetten en in de openbaarheid.

Soms zijn omwonenden er van overtuigd dat participeren inhoudt dat hun bezwaren/opmerkingen verwerkt móeten worden in het plan. Als omwonenden hun opmerkingen niet terug zien, wordt veelal genoemd dat de participatie niet goed is gedaan. Dat wil niet zeggen dat er niet over nagedacht is door de initiatiefnemer.
Als raad kijken we of de mogelijkheid om mee te denken en te praten voldoet aan de participatie die vanuit de omgevingswet verplicht is. Het heet bij ons ook een omgevingsdialoog. Samen in gesprek gaan voor een beter plan, als dat passend is.
Zomaar een eigen plan doordrukken is niet mogelijk.

Dit komt onder andere door hoe wij het in Nederland geregeld hebben en dat staat in het eigendomsrecht. Dit recht is bij woningbouwprojecten bij omwonenden of andere belanghebbenden vaak niet bekend. Maar het is een grondrecht: als er voor bezwaren/opmerkingen geen juridische basis is, kan en mag een initiatiefnemer besluiten om – beargumenteerd – niets met de bezwaren en opmerkingen te doen, hoe vervelend dit ook is voor een omwonende.

Voor mij als raadslid en met mij de fractie van Gemeentebelang zijn de afwegingen niet altijd even gemakkelijk, maar gaat het algemene belang voor het individuele belang. Daarbij wordt zeker scherp gekeken en navraag gedaan naar  inbreng van omwonenden en belanghebbenden. Veelal lost een gesprekje of telefoontje met belanghebbenden hoe processen verlopen al een hoop op!

Corrie Jansen

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...