Communicatie gemeente Nunspeet

21 september 2018

NUNSPEET – Naar aanleiding van berichten in de media heeft de fractie van Gemeentebelang het college enkele vragen gesteld met betrekking tot bereikbaarheid en communicatie van de gemeente Nunspeet. De afgelopen dagen kwam in diverse media breed onder de aandacht dat de belanggroep Wij Verdienen Beter onderzoek heeft gedaan de reactiesnelheid van 73 gemeenten in Nederland op een eenvoudige vraag per email of een reactieformulier te meten. Daar kwam de gemeente Nunspeet niet al te best uit de bus door pas na ruim een maand een reactie heeft gegeven in plaats van de wettelijke norm van twee werkdagen voor eenvoudige vragen. In een interview met RTV Nunspeet heeft wethouder van der Maas al een toelichting gegeven op – naar nu blijkt – dit incident.

In gesprekken met inwoners die de fractie van Gemeentebelang op de markt tijdens de Internationale Dag van de Democratie heeft gevoerd kwam onder andere naar voren dat een vlotte afhandeling van vragen nog wel eens te wensen over laat. Ook werd door inwoners aandacht gevraagd voor frequente communicatie: vaker en beter uitleggen waar de gemeente mee bezig is, welke stappen er worden gezet en welke stappen er al dan niet volgen. (bijv.de werkzaamheden aan de Oenenburgweg) Aangaande de bereikbaarheid en communicatie verwachten onze inwoners vandaag de dag eenzelfde reactiesnelheid en werkwijze zoals dat ook van het bedrijfsleven wordt verwacht. Als er bij een bedrijf slecht wordt gepresteerd kan de burger naar een concurrerend bedrijf. Bij de overheid kan dat niet. Reden temeer om de communicatie naar inwoners goed op orde te hebben.

Gemeentebelang is dan ook benieuwd naar de ervaringen van inwoners aangaande het mediagebruik van onze gemeente. De wijze waarop, de service en kwaliteit van de berichtgeving en via welke kanalen de inwoners kennisnemen van de berichtgeving.

Voor Gemeentebelang aanleiding te vragen of het college nog mogelijkheden ziet om verbeteringen aangaande reactiesnelheid door te voeren, bereid is beter dan wel frequenter te communiceren bij allerlei projecten zoals bijvoorbeeld de reconstructie van de Oenenburgweg en, of het college bereid is een enquête onder de inwoners uit te zetten om te vragen naar hun ervaringen omtrent de communicatie vanuit de gemeente Nunspeet.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...