De Kracht van Samen

17 november 2018

In de raadsvergadering van 1 november heb ik bij de mondelinge toelichting op de beschouwingen de nadruk gelegd op het belang van samenwerking. Samen optrekken met inwoners die vaak goede ideeën hebben voor hun eigen buurt die je als gemeente dan moet faciliteren en helpen uit te voeren. Samen optrekken met de ondernemers. Om je heen kijken en kansen benutten. Onze wethouder Mark van de Bunte schreef deze week daar ook al een mooie weblog over. Maar ook samen optrekken met onze buurgemeenten als colleges en gemeenteraden in NEO (Nunspeet, Elburg, Oldebroek) verband. Door een goede samenwerking op ambtelijk niveau wint iedere gemeente aan bestuurskracht, -kwaliteit en -kunde. Juist deze samenwerking vinden wij zo van belang omdat wij beleidsmatig wel graag onze eigen afwegingen willen blijven maken als zelfstandige gemeente Nunspeet. In een gesprek dat de fractievoorzitters afgelopen donderdag met de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, dhr. Cornielje hadden, kwam dit onderwerp nog weer nadrukkelijk aan de orde. Vandaar ons betoog: Zelfstandig blijven door goed samen te werken. De BKN, Bedrijvenkring Nunspeet heeft hiervoor een mooie slogan die voor ons als gemeente ook van toepassing is: Alleen ga je sneller, Samen kom je verder!

Martin Mol

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...