De Kracht van Samen

17 november 2018

In de raadsvergadering van 1 november heb ik bij de mondelinge toelichting op de beschouwingen de nadruk gelegd op het belang van samenwerking. Samen optrekken met inwoners die vaak goede ideeën hebben voor hun eigen buurt die je als gemeente dan moet faciliteren en helpen uit te voeren. Samen optrekken met de ondernemers. Om je heen kijken en kansen benutten. Onze wethouder Mark van de Bunte schreef deze week daar ook al een mooie weblog over. Maar ook samen optrekken met onze buurgemeenten als colleges en gemeenteraden in NEO (Nunspeet, Elburg, Oldebroek) verband. Door een goede samenwerking op ambtelijk niveau wint iedere gemeente aan bestuurskracht, -kwaliteit en -kunde. Juist deze samenwerking vinden wij zo van belang omdat wij beleidsmatig wel graag onze eigen afwegingen willen blijven maken als zelfstandige gemeente Nunspeet. In een gesprek dat de fractievoorzitters afgelopen donderdag met de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, dhr. Cornielje hadden, kwam dit onderwerp nog weer nadrukkelijk aan de orde. Vandaar ons betoog: Zelfstandig blijven door goed samen te werken. De BKN, Bedrijvenkring Nunspeet heeft hiervoor een mooie slogan die voor ons als gemeente ook van toepassing is: Alleen ga je sneller, Samen kom je verder!

Martin Mol

Eerdere blogs

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Voorafgaand aan de commissievergadering Maatschappij en Middelen spraken een aantal partners uit de culturele sector...

Meten is weten

Meten is weten

Meten is Weten! Althans, dat dacht ik… Afgelopen maandag heb ik een lezing bezocht met in de uitnodiging als...