De Prik

9 januari 2021

Laat ik namens Gemeentebelang beginnen met iedereen een goed maar bovenal een gezond 2021 toe te wensen!

Waarschijnlijk heeft het overgrote deel van de mensen elkaar tijdens de jaarwisseling iets soortgelijks toegewenst. Toch heeft deze wens dit jaar een andere lading. We hebben een  bijzonder, door Corona overheerst, jaar afgesloten. Door de beschikbaarheid van vaccins is er gelukkig een reden om hoopvol naar 2021 te kijken. Helaas houdt het virus geen rekening met onze kalenderjaren en raast inmiddels gewoon door. We zijn er inmiddels wel achter: zonder vaccin krijgen we dit virus niet achter de hekken!

Tijdens de discussie rondom wel of niet vaccineren gaat het vaak om onze rechten en plichten: recht op vrije meningsuiting, recht op lichamelijke integriteit, recht op zelfbeschikking en ga zo maar door. We moeten echter niet vergeten dat we in een crisissituatie zitten die vergelijkbaar is met een oorlogssituatie. De flauwe vergelijking kan zijn dat als een peloton gaat marcheren en de ene helft gaat links uit de flank en de andere helft rechts, het een mooie puinhoop wordt. Dat geldt ook in dit geval voor vaccineren: als een deel van de bevolking het wel doet en een ander deel niet gaan we het gewoon niet redden. In een crisissituatie als deze heeft een discussie rondom rechten en plichten een andere dimensie: we hebben de plicht om in het algemeen belang de rechten van iedereen te beschermen.

Dus ik vraag iedereen: laat je zo snel als het kan vaccineren. Al is het alleen maar omdat onze buren, de slager, medescholieren en leden van de kaartclub ook rechten hebben. Te beginnen bij het recht op een goede gezondheid.

NB: als u deze mening te prikkelend vind ben ik van harte bereid hierover met u van gedachte te wisselen.

Marc Konings

Eerdere blogs

Afgehamerd

Afgehamerd

Het werd in een oogwenk in de raad afgehamerd: de financiële verantwoording van de nieuwbouw van sport- en...

Denk mee

Denk mee

Afgelopen weken zijn er door de gemeente in alle kernen inloopmomenten georganiseerd waarop de inwoners mee mochten...

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders! Een pakkende titel in het heetst van de strijd als het gaat om de zwevende kiezer over te...