De Stort!

3 juni 2023

Afgelopen donderdag is er in de raadsvergadering in de gemeente Nunspeet weer constructief gesproken over een flink aantal belangrijke onderwerpen die al onze inwoners aangaan.

Eén van de agenda punten was het bespreken van de, zogenoemde perspectieven nota. Een belangrijk onderwerp waarin alle fracties hun standpunten en wensen voor het komende jaar uiteenzetten.

Gemeentebelang heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het Circulair Ambachtscentrum wat er hoogstwaarschijnlijk aan zit te komen. Teleurstellend was om te horen dat er nog een flink aantal raadsleden is wat nog niet helder heeft wat een Circulair Ambachtscentrum nu werkelijk inhoudt. Velen denken aan een milieu straat waar je afval wat beter gescheiden wordt dan nu het geval is in onze gemeente. Zelfs de naam ‘Stort’ kwam nog regelmatig voorbij.

Enige weken geleden is er vanuit Gemeentebelang een enquête uitgezet waar een grote respons op is gekomen. Deze enquête ging over het afvalbeleid in Nunspeet en hoe inwoners hier over denken. Eén van de vragen ging over het Circulair Ambachtscentrum en een groot deel van de respondenten  geeft aan hier voorstander voor te zijn. Dat is dan weer zeer geruststellend.

Het Circulair Ambachtscentrum is een concept. Een fantastisch concept wat veel meer inhoudt dan scheiden van afval. VANG (Van Afval Naar Grondstof) en ‘afval bestaat niet’ zijn motto’s van een Circulair Ambachtscentrum. En een milieustraat is een onderdeel van een Circulair Ambachtscentrum. Daarnaast is er vaak ook een kringloop bij ondergebracht. Ook een demontagehal en een repairshophoren erbij. Maar waar we nog het meest blij van worden is dat een Circulair Ambachtscentrum echt betekenisvol kan zijn voor velen die net niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Er kunnen samenwerkingsverbanden aangegaan worden met zorginstellingen om cliënten een plek te geven, leer- en werktrajecten met onderwijsinstellingen, statushouders die een werkplek in de kringloopwinkel kunnen krijgen kortom, een Circulair Ambachtscentrum is een unieke kans voor velen om weer iets meer mee te kunnen doen. Naast hergebruik van veel meer goederen, de afvalstroom aanzienlijk verminderen (wat voor iedere inwoner ook weer een financieel voordeel op kan leveren) en een betekenisvolle werkplek creëren kunnen we eigenlijk niet meer zonder zo’n prachtig concept.
Veel gemeenten in Nederland zijn al veel verder dan wij in Nunspeet zijn. Daarom heeft Gemeentebelang verzocht om vaart te zetten in het ontwikkelen van een Circulair Ambachtscentrum.

Op www.circulairambachtscentrum.nl staat een schat aan informatie met prachtige voorbeelden. Doe er je voordeel mee en Stort jezelf eens in deze materie!

Martin Juffer

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...