Duidelijkere informatie rondom begraven en begraafplaatsen

26 april 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college gevraagd om betere en duidelijkere informatievoorziening rondom begraven en begraafplaatsen. Informatieborden op de begraafplaatsen moeten worden aangevuld en praktische informatie en regels op de website van de gemeente duidelijker en uitgebreider weergegeven. Hier is inmiddels door de gemeente mee begonnen. Ook gaat de gemeente inwoners pro-actiever van informatie voorzien schrijft het college in antwoorden op de gestelde vragen. 

Gemeentebelang had hierom gevraagd na verschillende signalen uit de samenleving. Zaken bleken soms niet duidelijk voor inwoners of ervaring leerde dat hier lang naar gezocht moest worden. Raadslid Pieter-Jan van Rossen: “Het is voor inwoners die hiermee te maken krijgen belangrijk dat ze gemakkelijk toegang hebben tot de op dat moment relevante informatie. Als nabestaande wil je niet geconfronteerd worden met een lange zoektocht naar bijvoorbeeld antwoord op de vraag of een tijdelijk grafmonument is toegestaan en wat de afspraken zijn over het onderhoud van een graf. Dit kon beter en gemakkelijker en we zijn dan ook blij dat de gemeente direct hiermee aan de slag is gegaan.”

Een snelle en eenvoudige verbetering is het aanbrengen van relevante telefoonnummers en webadressen op de informatieborden bij de begraafplaatsen. Van Rossen: “Lange tijd werden die borden niet of nauwelijks gebruikt, volgens ons een gemiste kans. Nu wordt het om te beginnen gemakkelijk terug te zien waar mensen terecht kunnen met vragen.“

Het college geeft in de schriftelijke antwoorden op de vragen van Gemeentebelang aan dat de gewone, dagelijkse werkzaamheden op dit thema goed lopen, maar er wel behoefte is om een aantal zaken te verbeteren. Naast de verbeteringen die al worden doorgevoerd schrijft het college later dit jaar met verdere uitwerking daarvan te starten.

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...