Duurzaam maar niet te duur

7 oktober 2021

Nunspeet – Met het oog op de week van de duurzaamheid heeft de voltallige fractie en enkele steunfractieleden van Gemeentebelang Nunspeet zich breder laten informeren in mogelijkheden om je woning duurzaam te verwarmen.

“Het is belangrijk kennis op te doen bij gecertificeerde bedrijven die ons goed kunnen voorlichten op het gebied van duurzaam warmte opwekken voor je woning tegen redelijke kosten. Haalbaar en betaalbaar vinden wij in de energietransitie erg belangrijk” aldus Corrie Jansen, portefeuillehouder duurzaamheid bij Gemeentebelang.

Na onze bezoeken aan Veldhuizen energie in Nunspeet werd deze op uitnodiging een bezoek afgelegd bij het bedrijf Duratherm in Elburg. 

Duratherm is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het ontwerp en de aanleg van aardwarmtesystemen en adviseren de klant op het gebied van open en gesloten bodemenergiesystemen. Gerrit Draaijer, manager innovaties bij dit bedrijf, heeft de fractie voorgerekend welke financiële maar ook praktische voordelen aardwarmte heeft. Geen grote regelunits met veel digitale hulpmiddelen maar gewoon warmte die eenvoudig instelbaar is naar persoonlijke behoefte.

“Duurzaam en niet te duur is voor elke inwoner belangrijk en daarom stond ons de individuele berekening per huis zo aan” merkt raadslid Ans Pluim op.

De fractie van Gemeentebelang roept de wethouder en inwoners op zich goed te laten informeren over het verschil in warmtepompen met lucht of met aardwarmte voor wat betreft kosten, levensduur, onderhoud en comfort.

Eerdere nieuwsberichten