Economische armoede!

6 juli 2019

De economie floreert en toch lopen meer Nederlanders kans op langdurige armoede!

Lang niet iedereen in Nederland heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de economische groei. Veel mensen en huishoudens die tijdens de crisis in de bijstand zijn gekomen hebben zich hieraan niet weten te ontworstelen. Ondanks de geweldige economische groei. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen aan de maatschappij en dat lukt deze mensen zeker niet altijd. Ondanks dat de bedrijven in een positieve forse financiële flow zitten is het een feit dat de lonen (in zijn algemeenheid) en de loonontwikkelingen flink achter blijven. ‘Jan met de pet’ blijft dus gewoon ‘Jan met de pet’.

Waar wel een toenemende groei is te constateren is in de maatschappelijke opvang. De daklozen opvang en de nacht opvang kunnen de klanten niet meer bedienen. Het zit overvol. Daarmee kunnen we constateren dat de afstand tussen rijk en arm, in Nederland maar ook in Nunspeet, groter en groter wordt. Dit is een tendens die ervoor zorgt dat de maatschappij verhardt en meer en meer verdeeld raakt. Persoonlijk vind ik dat een slechte ontwikkeling. Hoe dat tij te keren?……wie het antwoord heeft mag het zeggen. Ik ben van mening dat zolang er mensen (ook jongeren) op straat slapen, aangewezen zijn op voedselhulp en kledingbank, geen perspectief zien op een acceptabel bestaan, zolang dit in onze samenleving aanwezig is durf ik te stellen dat er sprake is van economische armoede.

In de gemeente Nunspeet zal het beeld niet veel anders zijn. Tegelijkertijd is mijn ervaring met de Gemeente Nunspeet dat het hart op de goede plek zit. Er zijn veel regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden. (informatie hierover is te vinden op de site van de gemeente) Gemeentebelang is vorige week met een delegatie op bezoek geweest bij de plaatselijke voedselhulp. We waren onder de indruk van het werk wat door deze organisatie, geheel op vrijwillige basis wordt neergezet. Tegelijk is het triest te moeten constateren dat ook bij deze organisatie de toename van aanvragen weer een stijgende lijn laat zien.

Met elkaar moeten we een (morele) verplichting voelen om de economische armoede om te zetten in meer welvaart voor met name de mensen die dat hard nodig hebben.

Van Gemeentebelang mag verwacht worden dat dit een doorlopend agendapunt is.

Martin Juffer

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...