Een ‘buffer’ voor gemeente Nunspeet

8 juni 2024

We hebben als gemeente in 2023 ruim 11 miljoen euro positief resultaat behaald. Dit is mooi, maar ik wil de vreugde wel wat temperen. Want een groot deel van dit positieve resultaat komt uit eenmalige inkomsten. De meeste gemeenten, zo ook Nunspeet heeft in 2023 ruim 6 miljoen euro gekregen van de Overheid voor de opvang van Oekraïners. Dit bedrag reserveert Nunspeet voor de kosten die komende jaren gaan komen voor zowel opvang Oekraïners als vluchtelingen uit andere landen.

Desondanks zijn we vanuit Gemeentebelang tevreden over dit resultaat. Komende jaren staan er grote ontwikkelingen met grote uitgaven op de agenda, zoals de stationsomgeving, onderwijshuisvesting en de nieuwbouwplannen Feitenhof en t Hul Noord. Hier hebben we als Gemeente voor gespaard en voor deze mooie ontwikkelingen blijven we sparen.

We zijn als gemeente gelukkig nog in staat om een goede buffer op te bouwen om tegenvallers in de toekomst op te vangen. En dit is hard nodig, want we gaan als Gemeente onzekere tijden tegemoet.

Ik heb in mijn eerdere blogs al eens uitgelegd hoe het werkt met gemeentefinanciën. Ongeveer 60% van het geld dat Gemeenten ontvangen komt vanuit de Overheid. De overige 40% bestaat uit gemeentelijke inkomsten, zoals de onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting, heffingen, rente en dividend.

De bestemming van al dit geld dat gemeenten ontvangen ligt grotendeels al vast. Gemeentehuizen moeten functioneren, wegen en schoolgebouwen moeten worden onderhouden en inwoners moeten kunnen rekenen op goede zorg.

Waar ligt dan mijn zorg? We zien dat Gemeenten steeds meer taken krijgen vanuit de Overheid, maar daar steeds minder geld voor krijgen. Jeugdzorg en Sociaal Domein zijn hier een goed voorbeeld van. Om deze taken goed uit te voeren komen we al jaren geld tekort. Daarnaast heeft de Overheid aangekondigd dat Gemeenten in 2026 veel minder geld gaan krijgen, maar niet minder taken.

Om maar niet of niet verder in de rode cijfers te belanden hebben veel Gemeenten dit jaar de Onroerend Zaakbelasting drastisch verhoogd. Gelukkig is dit in onze Gemeente niet aan de orde en hebben wij ons huishoudboekje goed op orde. Wij hebben een buffer en kunnen de komende jaren anticiperen op tegenvallers. Maar die buffer kan snel leegraken als er niet een goede balans komt tussen taken die de Overheid aan Gemeenten geeft en het geld dat daar tegenover staat.

We wachten daarom met spanning of het nieuwe Kabinet samen met Gemeenteland in staat is te zorgen voor een goede balans tussen taken en geld.

Korine Koers

 

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...

Bezwaar…ja en?

Bezwaar…ja en?

Heb je eindelijk een woning is er 1 bezwaarmaker...Wat voor gevolgen heeft dit zoal? Onderstaande is een ingekort...