Een goed begin…

27 november 2021

Nadat het college van B&W had besloten om medewerking  te verlenen aan tijdelijke crisisopvang van ongeveer 80 vluchtelingen in Hotel de Mallejan is het hotel de afgelopen weken vol gelopen. Over het algemeen werd de mededeling van de Gemeente in Vierhouten met een beetje gepruttel aangenomen maar waren er weinig negatieve geluiden. Inmiddels “wonen” er jonge alleenstaanden maar ook gezinnen uit o.a. Syrië en Eritrea. Mensen die de asielprocedure nog moeten doorlopen en in afwachting zijn van wat het leven hun verder gaat brengen.

Verschillende organisaties en particulieren uit Vierhouten en Nunspeet hebben zich het lot van deze mensen aangetrokken en zorgen voor kleding, speelgoed of lesmateriaal. Ook zijn er mensen die samen met de gasten gaan musiceren en spelletjes doen. Er wordt samen met de werknemers van Hotel De Mallejan, stichting Present en medewerkers van de gemeente geprobeerd deze mensen een warm en welkom gevoel te geven.

Je hoorde in Vierhouten totaal geen negatieve geluiden over de tijdelijke opvang van “onze”  gasten. Maar toen plotsklaps de maximum snelheid ter hoogte van Nunspeterweg 70 verlaagd werd van 60 naar 30 kilometer was daar weinig begrip voor. Sociaal media “plofte” uit elkaar. De verkeerssituatie in de kern  van Vierhouten is vele inwoners al jaren een doorn in het oog. Inmiddels is de gemeente  in een vergevorderd stadium om dit te veranderen maar dat er zonder enige vorm van uitleg of overleg borden werden geplaats ter hoogte van  De Mallejan kan op weinig begrip rekenen. Bovendien voelde de Stichting Verkeersdrukte Vierhouten, die al jaren probeert de snelheid op de Gortelseweg te verlagen,  zich behoorlijk in het ootje genomen. Dit omdat de indeling van de Gortelseweg niet voldoet aan de norm die gesteld wordt aan een 30 km weg. Het is dan ook vreemd dat die norm klaarblijkelijk voor deze, al dan niet tijdelijke, snelheidsbeperking ter hoogte van “De Mallejan” niet aan de orde is.

Namens de fractie van Gemeentebelang hebben Pieter-Jan van Rossen en ondergetekende in een brief aan het college uitleg gevraagd over deze verkeerswijziging. En we houden u daarvan op de hoogte.

Het mooie van dit verhaal is echter dat er met een goede en eerlijke  uitleg van de gemeente naar de inwoners van Vierhouten zonder problemen tijdelijk 80 asielzoekers worden ondergebracht maar dat door misschien een split second van onbedachtzaamheid een verkeerswijziging wordt aangebracht wat heel veel stof doet opwaaien. Misschien was bijgaand bord voldoende geweest en had niemand zich ergens druk om gemaakt.

Dit is maar een klein voorbeeld. Uiteraard spelen er binnen elke kern van onze gemeente zaken die door het ambtelijk apparaat met de beste bedoelingen worden geregeld maar door de inwoners anders worden opgepakt.

Ans Pluim

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...