Een grijs dorp minder levendig

14 december 2019

Deze kop in een verhaal in het blad Geron triggerde mij zodanig dat ik het hele verhaal ging lezen. In het kort gaat het verhaal over de vergrijzing op het platteland en wat dit doet of kan doen met een dorp.

Uiteraard kwam bij mij meteen de gedachte naar voren: Wat doet vergrijzing  of wat heeft de vergrijzing gedaan met mijn dorp Vierhouten?

De vergrijzing is in Vierhouten begonnen na het verdwijnen van de lagere school. School weg = hart weg. Nog vele jaren zijn de kinderen gezamenlijk vervoerd naar één en dezelfde school in Nunspeet maar toen er binnen een straal van 5 km een soort gelijke school kwam was dit gezamenlijke vervoer afgelopen en wederom werd er een stukje saamhorigheid binnen het dorp weggenomen.

In dezelfde periode (20-25 jaar geleden) zijn ook de laatste betaalbare woningen en sociale huurwoningen in Vierhouten gebouwd en opgeleverd. We hielden een prachtig dorp over strak omsloten door Natura 2000 en aantrekkelijk voor woningzoekenden met een redelijk budget die uit waren/zijn op rust en over het algemeen geen inwonende kinderen hadden.

Nu hebben we een dorp met meer ouderen, hebben bewoners in het algemeen minder contacten en doen ze in het algemeen minder verenigings- en vrijwilligerswerk (blijkt uit onderzoek).

Vergrijzing tast de sociale infrastructuur van een dorp aan waardoor bewoners zich meer op clubs en voorzieningen buiten een dorps oriënteren of thuisblijven. Nu bewoners steeds mobieler worden en zij hun woonplek vaker zelf hebben gekozen, is een sterke binding met een dorp niet meer vanzelfsprekend en bestaan er tussen de bewoners grote verschillen in wat een dorp voor hen betekent.

De sterk gebonden (sociaal gebonden) groep relatief jonge mensen zijn vertrokken of zullen in toekomst uit het dorp vertrekken omdat er voor hen geen uitzicht is om zich in het dorp te kunnen vestigen. Zij bouwen elders hun gezinsleven op en het gevolg is dat het dorp zo mogelijk nog grijzer en minder levendig wordt.

Uit bijgaand schema afkomstig uit de Kerncijferkaart van onze gemeentesite kunnen we zien dat bijna 75% van de inwoners van Vierhouten ouder is dan 44 jaar.

leeftijd Nunspeet Elspeet Hulshorst Vierhouten
0-44  10319 2685     993     257
45-80+    9763 1950   1049     473

 

Uiteraard is iemand van 44+  niet altijd grijs maar wel retro…..

Ans Pluim

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...