Een stapje terug

21 maart 2020

Een week of twee, drie geleden was al afgesproken wie deze weblog zou schrijven. Deze zou dan gaan over de eikenprocessierups, waarvan de plaag weer aanstaande is. Over de aandacht die Gemeentebelang hier vorig jaar al aan gaf, de vragen die we hebben gesteld en de resultaten die daaruit zijn gekomen. Maar toen kwam die andere plaag en voelt schrijven over de jeukrups ietwat triviaal.

Veel, heel veel, is al gezegd en geschreven over het coronavirus, maar we doen desondanks een dringende oproep. Dat is namelijk een oproep tot burgerlijke gehoorzaamheid. Een heel on-Hollandse oproep eigenlijk, want we zijn een volkje met een sterke mening en komen daar graag voor uit. We zijn bij tijd en wijle een tikkeltje eigenwijs en steeds vaker benadrukken we liever tegenstellingen dan dat we zoeken naar wat ons verbindt. We hebben 17 miljoen bondscoaches.

Er zijn mensen die twijfelen aan de aanpak van de landelijke overheid, de deskundigheid van het RIVM of niet begrijpen waarom er in andere landen andere maatregelen worden genomen. Dat vinden we begrijpelijk, ook wij ervaren dat soms zo, maar volgens ons is er maar één reële koers: luisteren naar de experts, ook als we het niet begrijpen. Deze mensen hebben zich een flink deel van hun werkzame leven voorbereid op wat er nu gebeurt. Dit is niet de tijd van 17 miljoen bondscoaches. Ongeacht hoe u de gekozen strategie en maatregelen beschouwt, één ding staat vast: de beste kans van slagen krijgen we als we allemaal dezelfde koers varen en ons allemaal aan de gekozen richtlijnen houden. Dat vraagt burgerlijke gehoorzaamheid van ons allemaal.

Deze maand komt de gemeenteraad niet bij elkaar, de agenda liet dat toe en dan is het verstandig elkaar niet op te zoeken. Dat betekent niet dat alles stilvalt; de dienstverlening van de Gemeente blijft gewoon doorgaan en ook de gemeentelijke politiek zal gewoon doorgaan. Want hoe onbelangrijk de eikenprocessierups vandaag ook lijkt, hij komt gewoon en dus doen we daar iets mee. De energietransitie gaat gewoon door en dus doen we daar iets mee. En, ondanks dat het economisch onzekere tijden worden, willen onze inwoners graag een passende woning en moeten we ook in deze nieuwe situatie zo goed mogelijk invulling geven aan deze vraag. Daar doen we dus iets mee.

Wat wel even stopt is deze weblog. Dat doen we om twee redenen: ten eerste is het, dat zult u vast begrijpen, moeilijk om in deze weken een relevant verhaal te schrijven dat niet over de coronacrisis gaat. Daar wordt genoeg over geschreven en gezegd en voor Gemeentebelang geldt dat het de politiek past even een stapje terug te doen en nu vooral onze bestuurders aan het woord te laten. Daarnaast bestaat onze fractie ook uit zorgverleners, ondernemers, mantelzorgers en zzp’ers. De komende weken zullen zij al hun energie inzetten in de uitdagingen waar ze zelf mee geconfronteerd worden, maar ook in de politiek die gewoon doorgaat. Dan is een weblog even minder belangrijk.

Misschien wel meer dan ooit geldt de slogan waar Gemeentebelang twee jaar geleden campagne mee voerde: Meer Voor Elkaar. Laten we dat doen.

Fractie Gemeentebelang Nunspeet

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...