Elektrificatie of kortsluiting?

11 maart 2023

Afgelopen donderdagavond stond het onderwerp Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven op de agenda van de commissie Maatschappij en Middelen. Een financieelonderwerp dat collega fractielid Korine Koers in haar portefeuille heeft. Als gemeente zijn wij naast enkele provincies en vele andere gemeenten medeaandeelhouder van onze regionale netwerkbeheerder Alliander. Vandaar dat dit onderwerp op de raadsagenda staat. Naast een kapitaalsinjectie vorig jaar van de huidige aandeelhouders hebben de  netwerkbedrijven nog een enorme extra kapitaalsinjectie nodig van de Nederlandse Staat om het huidige elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig te maken. Dus wordt de staat grootaandeelhouder. De schatting is dat er uiteindelijk zon honderd miljard euro in deze netwerken geïnvesteerd moet worden…

Het besef dat we van fossiele brandstoffen af moeten heeft deze enorme transitie in gang gezet. In mijn portefeuille heb ik onder andere het onderwerp warmtetransitie. Onze huizen en bedrijfsgebouwen worden grotendeels nog door middel van aardgas verwarmd. Landelijk wordt er al een aantal jaren gewerkt aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Zo moet iedere gemeente plannen ontwikkelen op welke wijze een bepaalde wijk “van het gas af” kan. Op YouTube zijn er inmiddels vele Webinars en voorbeelden van zogenaamde proeftuinen te vinden. Dit blijkt een ware zoektocht een bovendien een gigantische en kapitaalsintensieve operatie.

Naast warmtenetten waarbij verschillende warmtebronnen gebruikt worden zoals een vergistingsinstallatie, of een warmtepomp op aardwarmte of lucht zal deze warmtetransitie naar mijn mening veelal meer elektriciteit als energiebronvragen. Daarnaast komen er inmiddels steeds meer nieuwe technologische oplossingen als alternatief voor nieuwe woningen. Vorige maand heeft onze fractie een werkbezoek gebracht aan een voorbeeldwoning die supersnel gebouwd kan worden en gebruik maakt van zeer zuinige elektrische verwarming en ventilatie voor elke aparte ruimte in de woning en voor de warmwatervoorziening. Snel en betaalbaar gebouwd met relatief nieuwe en eenvoudige technische oplossingen. De uitdaging zit ‘m met name in de woningen van 30 jaar en ouder. Maar ook daarvoor komen er inmiddels nieuwe technologische oplossen op de markt zoals bestaande CV ketels op gas vervangen voor een ketel die d.m.v. inductie (net als een kookplaat) het water verwarmt.

Al met al is het glashelder dat een grote investering in het elektriciteitsnetwerk een must is.

De vraag is echter wel waar en waarmee die elektriciteit wordt opgewekt… Windmolens en zonnepanelen zijn een leuk begin maar daar komen we er niet mee. Opslag van elektriciteit staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen met accu’s en productie van waterstof uit de overcapaciteit van groene stroom.

Mijn frustratie zit ‘m in met name het feit dat wij in Nederland onze stinkende best doen om klimaatdoelen te halen terwijl er in Azië de komende jaren nog 600 kolencentrales worden gebouwd. Nog een voorbeeld: In Nederland zegt men dat Schiphol het aantal vluchten moet minderen terwijl India de komende jaren nog 30 vliegvelden gaat aanleggen.

Gezien de huidige geopolitieke spanningen in de wereld ben ik bang dat er van de mondiale klimaatdoelen voorlopig niet veel terecht gaat komen. Gemeentebelang is echter van mening dat dit geen argument mag zijn om dan maar niks te doen en moeten wij deze uitdaging conform onze belofte budgetneutraal uitvoeren. Dus doorgaan met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technieken om haalbaar en betaalbaar deze energietransitie verder uit te rollen en ervoorzorgen dat inwoners die willen investeren daar ook direct baat bij hebben. Ons inziens is dat de juiste richting om de inwoners hierin mee te krijgen.

Martin Mol  

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...