Energie

17 september 2022

Inmiddels hebben we allemaal wel last van de oplopende energielasten en mede als gevolg daarvan de algemene inflatie. Dan heb ik het niet alleen over u als inwoner, ook de scholen, de ondernemers, de sportverenigingen en cultuursector hebben hier erg veel last van. Behalve dat de energierekening fors omhoog gaat gaan ook de kosten van alle goederen en diensten omhoog waarvoor energie nodig is. Denk maar aan de torenhoge energielasten voor de sportverenigingen en de cultuursector, die zullen ergens vanuit betaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor de inkoop van grondstoffen en producten voor onze MKB-ers, ook die zullen uiteindelijk ergens pijn gaan doen.

Als Gemeentebelang zijn we ons ervan bewust dat wij dit probleem niet kunnen oplossen. Ook de gemeente kan hier maar beperkt bijdragen. De oplossing ligt grotendeels in Washington, Brussel, Moskou en Den Haag en op termijn in de alternatieven voor gas en olie maar wij hebben allen nu een forse uitdaging.

Kunnen wij in de Nunspeetse politiek dan alleen maar afwachten? Nee zeker niet! Ten eerste kan de gemeente alle getroffenen gaan wijzen op de regelingen die er zijn en waar men gebruik van kan maken. Daarnaast kan de gemeente advies geven op het gebied van energiebesparing waar dat nog nodig is. Maar misschien wel het belangrijkste: de gemeente kan een luisterend oor bieden, ruimhartig en met empathie de mensen en organisaties tegemoet treden.

Vanuit Gemeentebelang zullen we dit blijven benadrukken en waar mogelijk stimuleren. Op deze manier hopen wij nog wat positieve energie op te wekken!

Marc Konings

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...