Pas op voor ontwrichting van de maatschappij door stijgende energielasten

3 september 2022

Nunspeet – De energieprijzen zijn enorm gestegen en vertonen nog steeds een stijgende lijn. Mede daardoor komen in toenemende mate inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor forse financiële uitdagingen te staan.

Marc Konings Fractievoorzitter van  Gemeentebelang:: “wij krijgen steeds meer signalen vanuit de samenleving dat mensen en organisaties in de problemen dreigen te komen. Wij zien serieuze uitdagingen die wijzen op ontwrichting van de (lokale) maatschappij en directe leefomgeving”

Hoewel de gemeente beperkt is in haar mogelijkheden wil Gemeentebelang weten welke mogelijkheden het college wel heeft en wil inzetten. De volgden vragen zijn dan ook medio deze week hierover vragen de volgende aan het naar het college gesteld:

  • Ziet het college een rol voor zichzelf weggelegd heeft in het ondersteunen en helpen van inwoners en organisaties die geconfronteerd worden met de extreme stijging van de energieprijzen?
  • Wat kan het college doen om de landelijke regelingen meer onder de aandacht te brengen van de inwoners en is zij bereid een adviesrol in te vullen?
  • Dezelfde vragen moeten uiteraard ook beantwoord worden voor de andere doelgroepen in de samenleving die te maken hebben met de stijgende energielasten zoals ondernemers, sportverenigingen en de cultuursector

De energiecrisis raakt ons allemaal, van winkelier op de hoek tot mensen in een gezinswoning.  Wij roepen het college op om waar mogelijk lokaal een ondersteunende rol te bieden. De ondersteuning die geboden is tijdens de Corona pandemie kan hiervoor wellicht handvatten bieden.

Gemeentebelang wacht de antwoorden van het college af.

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...