Energietransitie

19 november 2022

De winterperiode dient zich aan. De temperaturen dalen nu gestaag richting winterperiode. De afgelopen maanden bleken nog gunstig voor het energieverbruik. ’s Avonds een trui of een vest aan, een kleedje erbij en we konden de knop van de verwarming nog met rust laten. De komende maanden wordt het echter spannend.

Afgelopen juni kon ik weer toetreden toetreden tot de fractie van Gemeentebelang en ben ik nu lid van de commissie Ruimte & Wonen. Leuk om na jaren van gemeentelijke financiën, economie en sport mij nu eens met andere onderwerpen bezig te houden. Een van de onderwerpen in mijn portefeuille is: warmtetransitie. Een actueel onderwerpzullen we maar zeggen…

Enkele weken geleden heeft onze fractie een werkbezoek gebracht aan het installatiebedrijf Veldhuizen Energie. Daar werden wij bijgepraat over de laatste stand van de techniek en mogelijkheden om te komen tot het gebruik van zo min mogelijk energie. Rode draad in het verhaal van directeurJohan Koster was: maatwerk voor elke woning of bedrijfspand. Dat “we” van het gas af moeten, zeker sinds Groningen en onze afhankelijkheid van gas als energiebron, is evident. Voor ieder huishouden is de timing en de aanpakechter specifiek. Niet iedereen kan en hoeft direct actie te ondernemen noch energieneutraal te worden.

Dat we de komende jaren substantieel veel meer blijven betalen voor energie dan enkele jaren geleden is zeker. Op korte termijn gaat de landelijke overheid bijspringen met generieke maatregelen die vele miljarden kosten om het leed enigszins te verzachten. Maatwerk is blijkbaar niet mogelijk. Dat zien we met name bij de MKB-bedrijven terug waar veel ondernemers buiten de boot vallen en huurders van grotere appartementencomplexen die letterlijk in de kou blijven staan.

Om toch grote stappen te kunnen zetten is Gemeentebelangvan mening dat de landelijke overheid hierover afspraken met de bankensector moet maken. Afspraken met als doel dat er op individueel niveau in deze duurzaamheidsmaatregelen geïnvesteerd kan worden tegen een echt laag rentetarief. Dan snijdt het mes aan twee kanten: Minder miljarden naar de energiemaatschappijen waar qua investering helemaal niks voor terug komt en voor huizenbezitters en ondernemers de mogelijkheid creëren deze investeringen mogelijk te maken. Deze enorme energiebesparende maatregelen zullen totmeerwaarde van het onroerend goed leiden. Dat zal echter veel tijd en moeite kosten gezien de wachttijden bij de installatiesector maar zal uiteindelijk de grootste bijdrage in deze energietransitie leveren.

Martin Mol  

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...