Europa brand weer….

28 september 2019

Onlangs is er nieuwe regelgeving uit Europa gekomen dat aangeeft dat we brandweerlieden een marktconforme beloning moeten gaan geven. Op zich een logisch uitgangspunt tenzij je, zoals wij in Nederland,  met vrijwilligers werken. Even niet aan gedacht… dan is de brandweer dus niet meer betaalbaar.

Even afgezien van de inhoud: wat me opvalt is dat duurbetaalde mensen in duurbetaalde organisaties zich vaak druk maken over zaken waar de gemiddelde inwoner niets aan heeft en ook niet mee bezig is. Neem nu ook weer de discussie t.a.v. gender-neutraal speelgoed en laten we ons maar weer vast gaan voorbereiden op de discussie ten aanzien van de veelkleurenpiet.

Zeker, er zijn mensen die serieus met deze onderwerpen bezig zijn en die wil ik zeker niet tekort doen. Het is hun volste recht! Maar in een tijd van serieuze politieke spanning tussen de nodige landen, diverse handelsoorlogen, vluchtelingen een dreigende Brexit en enorme zorgen om het klimaat verwacht ik dat onze Mondiale, Europese en landelijke leiders zich met andere zaken bezighouden. Dat Europa nu moord en brand schreeuwt over de beloning van het brandweerpersoneel wekt bij mij als eenvoudige maar wel belastingbetalende inwoner de indruk dat men zich geen raad meer weet met de echte problemen.

Wat dat betreft ben ik blij dat ik me bezig kan houden met de lokale politiek. Soms wordt ook daar neerbuigend over gedaan: “dat gaat toch over de hondenpoep?” Ja inderdaad dat gaat ook over hondenpoep. Maar dat zijn wel zaken waar je als inwoner last van hebt en je blij bent dat iemand dat oppakt (niet letterlijk) en gaat proberen daar wat aan te doen. Overigens gaat het in de lokale politiek ook over fundamenteler zaken als armoedebeleid, natuurbehoud, lokale economie en cultuur en recreatie.

Lokale politiek heeft wel een nadeel: als wij het even niet weten kunnen we het niet decentraliseren. Iets waar de landelijke politiek soms een handje van heeft zoals bij de jeugdzorg en de WMO. Wij moeten zelf een oplossing verzinnen ook al zitten we soms flink te puzzelen met inhoudelijke vraagstukken of hoe we financieel de boel op orde houden.

Maar… laat mij maar lekker in de lokale politiek. Lekker dicht bij de mensen en echt wat proberen te betekenen voor de lokale brandweer!

Marc Konings

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...