Gelukkig Nieuwjaar?

1 januari 2022

Toen ik de afgelopen week nadacht over het onderwerp van deze blog dat juist op nieuwjaarsdag verschijnt was een eerste gedachte bij mij op kwam: wij wensen elkaar bijna automatisch een gelukkig nieuwjaar. Echter… een gelukkig nieuwjaar is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen hebben een naaste verloren, al dan niet door Corona. Heel veel ondernemers gaan weer gebukt onder de gevolgen van de lockdown. Evenementensector op slot. Sportscholen, (sport)verenigingen op slot. Musea en de cultuursector idem dito… Al met al omstandigheden waarbij ik mij afvraag: kun je dan zomaar iemand een “gelukkig nieuwjaar” wensen?

Na de landelijke verkiezingen van maart vorig jaar had Den Haag een half jaar nodig om te beslissen: Wie met Wie… en dat in crisistijd waar visie en daadkracht wordt verlangd door burger en ondernemer. Kijk dan even naar onze oosterburen. (even los van welke politieke kleur dan ook)  De Duitsers wisten binnen enkele maanden een missionair kabinet te formeren en met een duidelijke visie te komen hoe zij de toekomst. Nu er eindelijk een nieuw kabinet in aantocht lijkt en er een regeerakkoord met ambitie en vele miljarden in het vooruitzicht ligt vraag ik mij toch af of dit akkoord ook getuigd van visie op lange termijn. Voor de korte termijn is belangrijkste vraag die het nieuwe kabinet dient te beantwoorden: Hoe kan de samenleving weer normaal functioneren als de huidige lockdown achter ons ligt en welke maatregelen zijn daarvoor nodig. Ook als er komend najaar weer een nieuwe besmettingsgolf met weer een nieuwe coronavariant zich aan dient. Nederland snakt naar perspectief!

Met de gemeenteraadsverkiezingen over enkele maanden in het verschiet is het mooi te constateren dat de afgelopen jaren in de gemeenteraad van Nunspeet door alle partijen constructief is samengewerkt en er veel is bereikt. Gemeentebelang voelt zich daar uitstekend bij. In Nunspeet Huis aan Huis stond daar afgelopen week een mooi artikel over. Als het dus gaat om constructief samenwerken is politiek Den Haag van harte uitgenodigd om bij ons een kijkje te komen nemen hoe het ook kan…

Laten wij daarom het nieuwe jaar beginnen elkaar gezondheid en voorspoed toe te wensen. De wens dat iedereen in goede gezondheid deze coronatijd door mag komen. De wens dat er voor ondernemers en alle andere sectoren en verenigingen weer tijden van voorspoed mogen aanbreken. Voorlopig zitten we allemaal nog even in de lockdownstand en hebben we te dealen met de huidige situatie. We zullen er samen uit moeten komen en allen hieraan een bijdrage leveren. Dus om onze lokale ondernemers te ondersteunen vanaf deze plek nogmaals de oproep: Koop Lokaal! Zo steunen wij elkaar!

Dus vanaf deze plek wens ik u allen namens het gehele team van Gemeentebelang een gezond en voorspoedig 2022 toe!

Martin Mol

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...