Gemeente Nunspeet gaat meer begrijpelijke taal gebruiken

30 mei 2024

Nunspeet – De Gemeenteraad van Nunspeet heeft besloten meer begrijpelijke taal te gebruiken in alle communicatie naar inwoners. Hiervoor wordt een speciaal project gestart waarin raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de gemeente samen aan het werk gaan om dit te verbeteren.

Gemeentebelang Nunspeet en de Christenunie hebben hiervoor een zogenoemd initiatiefvoorstel ingediend dat unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Fractievoorzitter van Gemeentebelang Pieter-Jan van Rossen: “De wens om meer begrijpelijke taal te gebruiken staat al in het raadsakkoord en er waren verschillende ideeën om hier mee aan de slag te gaan. We wilden alleen zorgen dat er écht werk wordt gemaakt van al die ideeën. Met dit initiatiefvoorstel zorgen we daarvoor en we zijn blij dat andere partijen en het college van burgemeester en wethouders dat met ons eens zijn. Voor elke inwoner is het fijner om bijvoorbeeld een brief van de gemeente in begrijpelijke taal te krijgen, daarmee voorkom je ook veel misverstanden.”’

Raadslid van de Christunie Arie Harteveld vult aan: “Ik heb eens een workshop bezocht van een ambtenaar in Den Haag over helder taalgebruik. Een van zijn voorbeelden is me bijgebleven. Hij vertelde dat ze in Den Haag, waar hij werkte, ontdekten dat mensen door ingewikkeld taalgebruik zelfs in de schulden terecht konden komen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.”

De nieuw te vormen projectgroep hoopt nog dit jaar met een plan te komen hoe alle communicatie naar inwoners begrijpelijker kan worden. De gemeenteraad praat er dan verder over.

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...