Gemeentebelang bezoekt agrariër

16 december 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft een werkbezoek gebracht aan Johan Schutte en zijn vrouw Esther, agrariër in Nunspeet. Van beide kanten was er belangstelling om van gedachten te wisselen over de positie van de boer en hun bedrijf nu deze door de stikstofcrisis zo in het nieuws zijn.

De maat is vol

Al ruim 30 jaar zijn door diverse uitbraken zoals de gekkekoeienziekte en de milieueisen er steeds meer regels voor het agrarisch bedrijf bijgekomen. Helaas zijn dit maar al te vaak geen bestendige regels die voor duidelijkheid op lange termijn zorgen. Daarnaast werden de boeren ook nog geconfronteerd met zaken als fosfaatrechten en de melkquota. Enerzijds leidt dit tot veel administratieve rompslomp, maar de betrokken organisaties kunnen zelf vaak ook niet meer uitleggen wat de gevolgen zullen zijn. De maat is vol aldus Schutte. “Ik ben erg gemotiveerd om van mijn bedrijf verder te ontwikkelen maar dan moet ik wel kunnen blijven ondernemen en investeren. Dat kan niet als er geen stabiel beleid en geen heldere toekomstvisie is”. Gemeentebelang erkent dit beeld, het sluit aan bij de informatie die de lokale partij onlangs kreeg bij een door LTO georganiseerde bijeenkomst.

Stikstof

De boeren hebben al veel gedaan om stikstof te besparen, maar dat heeft gewoon tijd nodig geeft Schutte aan: “de boeren zijn een deel van het probleem maar zijn ook een belangrijk deel van de oplossing. Behalve dat we stikstof uitstoten neemt het agrarisch bedrijf ook heel veel stikstof óp. Daar moet ook rekening mee worden gehouden.”
Daarnaast zijn gevolgen van ontwikkelingen buiten de agrarische sector om, zoals de uitstoot van vliegveld Lelystad, nog niet voldoende duidelijk. Een totaalbeeld van de stikstofproblematiek en de aanpak daarvan is ook volgens Gemeentebelang hard nodig om tot effectief en gedragen beleid te komen.

Beeldvorming

Schutte geeft ook aan dat er vaak een verkeerd beeld is van de boeren. “Het beeld dat wij ons niets aantrekken van dierenwelzijn en milieu klopt van geen kanten”, zegt Schutte, “Wij leven van en midden in de natuur. Donderdag werd, mede door Gemeentebelang, een motie ingediend en aangenomen door de gemeenteraad van Nunspeet waarin waardering voor het agrarisch bedrijf werd uitgesproken en de regionale en landelijke politiek werd gevraagd om met de boeren in gesprek te gaan. Fractielid Martin Juffer: “met elkaar praten en samen tot een oplossing en tijdspad te komen is de enige manier om op een constructieve wijze uit deze impasse te komen. Machtspolitiek en dwang passen niet bij deze situatie”.

“Met elkaar hebben we aan de keukentafel bij de heer Schutte gezeten. We hebben met elkaar ook besproken wat de invloed van een lokale partij als Gemeentebelang kan zijn op het provinciale en landelijke beleid. Die invloed is beperkt. Wel is de conclusie getrokken dat die keukentafel een uitstekende plek is om met elkaar van gedachten te wisselen en het goed is om in gesprek te blijven.”, aldus Juffer.

Eerdere nieuwsberichten