Gemeentebelang: hergebruik van grondstoffen noodzakelijk

24 november 2022

Nunspeet – Omdat het vormgeven van een milieustraat voor Nunspeet de komende collegeperiode op de agenda staat heeft bijna de volledige fractie en steunfractie een bezoek gebracht aan Remondis, een van de afvalverwerkers in Nunspeet.

Veel gehoord: “Afval bestaat niet, dat zijn de nieuwe grondstoffen”. Maar gemiddeld heeft ieder huishouden  toch altijd nog 200 kilo restafval wat nog uitgezocht en gescheiden moet worden. Een intensieve en dure klus. Marc Konings fractievoorzitter van Gemeentebelang: “iedereen weet dat het overgrote deel van onze grondstoffen schaars zijn en dat wij met steeds meer mensen deze grondstoffen heel snel aan het consumeren zijn. Op dit moment verbruiken we wereldwijd jaarlijks 1.7 aardes aan grondstoffen die de aarde in één jaar kan hernieuwen. In Nederland ligt dat getal zelfs op 2.7 aardes en dat zal niet snel minder worden”.

Remondis heeft wereldwijd ervaring met het scheiden, recyclenen hergebruiken van (rest-)afval. Ook op de vestiging in Ermelo is een milieustraat en overslaglocatie die gericht is op het optimaal scheiden en daarna hergebruiken van afvalstromen. Eelco Starreveld, vestigingsleider van Remondis: ”We zien nog heel veel mogelijkheden voor efficiëntere inzameling en hergebruik van afvalstromen, maar dan moeten bedrijven en inwoners wel goed voorgelicht worden en verleid worden om het maximale te doen”.

Belangrijk is dat in het beleid een goede afweging gemaakt wordt tussen gemak voor de mensen, de kosten voor inzameling en recycling, en de impact van het afvalbeleid op het milieu. Raadslid Petra van Olst: “we hebben de nodige praktische zaken gehoord die we zeker zullen inbrengen als we het over het beleid gaan hebben. Denk aan het ophalen en hergebruiken van luiers, incontinentie materiaal en het inzetten van een afvalcoach.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...