Gemeentebelang hoort: “Capaciteit wijkagenten blijft mager”

4 oktober 2020

Nunspeet – Aan de wens van Gemeentebelang Nunspeet om de functie van wijkagent weer meer prioriteit te geven kan maar heel moeilijk invulling  worden gegeven. Dit blijkt uit het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van Gemeentebelang met betrekking tot de inzet van politie en gemeentelijke BOA’s  (Buitengewoon OpsporingAmbtenaar).

Deze wens is ingegeven door het feit dat de veiligheid in de buurt en op straat beter geborgd wordt door de zichtbaarheid en aanwezigheid van de wijkagent. Ook draagt deze aanwezigheid bij aan een verhoogd veiligheidsgevoel en de sociale samenhang in de buurt. Marc Konings, fractievoorzitter van Gemeentebelang: “jaarlijks geven wij tijdens de behandeling van het integrale veiligheidsplan (IVP) aan dat wij meer aandacht willen hebben voor blauw op straat, wij zien dit echter te weinig terug”.

Het college geeft aan dat doordat de politie extra belast wordt door o.a. beveiliging, grote demonstraties en dergelijke ook veelvuldig een beroep wordt gedaan op de capaciteit van het politieteam Noord Veluwe. Op landelijk niveau wordt een deel van de capaciteit geclaimd voor de inzet van bijvoorbeeld de ME of de bescherming van advocaten. Samen met de politie en justitie bepaalt de burgemeester, binnen de kaders van het IVP, op welke wijze de overige inzet wordt verdeeld.

Door de inzet van de gemeentelijke BOA’s ten behoeve van de handhaving van de Corona-regels wordt dit effect nog versterkt en zal er sterk verminderde aanwezigheid van politie en/of BOA’s in de wijk zijn. Konings: “Toch zullen wij steeds aandacht blijven vragen voor dit onderwerp. Sociale cohesie in de wijk is van enorm belang voor de veiligheid en daar speelt de wijkagent een grote rol. Daarnaast geldt dat beleid zonder handhaving geen effect heeft.”

Eerdere nieuwsberichten

Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

Onderstaande column is deze week te lezen in de Nunspeet Huis aan Huis. Wat is wijsheid? Het houdt de gemoederen al...

Nunspeetse Heideloop

Nunspeetse Heideloop

Op 26 augustus zal de jaarlijkse Nunspeetse Heideloop gehouden worden met de start vanuit het dorpshuis de Horsterhoek...