Gemeentebelang in de bres voor de BOA’s

29 april 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft tijdens de behandeling van de perspectievennota aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Ook vraagt de lokale partij aandacht voor een nieuwe schaapskooi in Elspeet met voldoende ruimte voor uitbreiding van de kudde en een onderzoek naar een milieustraat in Nunspeet.

 Meer BOA-capaciteit

De lokale partij wil meer blauw op straat om het veiligheidsgevoel te verhogen en meer invulling te geven aan de traditionele rol van wijkagent. Daarom springt Gemeentebelang in de bres voor uitbreiding van de capaciteit van de BOA’s. De politie geeft zelf aan door capaciteitsgebrek haar taken niet goed te kunnen uitvoeren. Oprekken van de bevoegdheden van de BOA’s is daarom noodzakelijk, want een veiligheidsgevoel en lokaal aanspreekpunt is belangrijk voor iedereen.

Vooralsnog is er geen meerderheid voor deze wens van Gemeentebelang binnen de gemeenteraad.

Milieustraat

Ook wil Gemeentebelang graag een onderzoek naar de mogelijkheden van een milieustraat in Nunspeet. Fractievoorzitter Marc Konings: “Wij vinden een milieustraat belangrijk in het kader van duurzaamheid en het moet ook binnen handbereik zijn voor onze inwoners. Tot op heden is hierover vaak in regionaal verband gesproken, maar wij zien graag een onderzoek naar de mogelijkheden in Nunspeet mede gezien het feit dat wij al een functionerende milieustraat hebben”.

Realisatie schaapskooi

Tot slot vraagt Gemeentebelang om realisatie van een vernieuwde schaapskooi in Elspeet met voldoende ruimte om de kudde uit te breiden. Hetgeen positieve effecten heeft voor het heidebeheer en de toeristische aantrekkelijkheid van Nunspeet.

College aan zet

In oktober presenteert het college de meerjarenbegroting en zal het uitleg geven in hoeverre de ingediende punten van de gemeenteraad realiseerbaar zijn. Marc Konings: “Het college is aan zet om dit uit te werken in een sluitende begroting.”

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...