Gemeentebelang: Inwoners zijn drugsoverlast zat

25 april 2019

Nunspeet – Gemeentebelang heeft donderdag tijdens de raadsvergadering het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met concrete voorstellen te komen om aanhoudende overlast van drugsgebruik effectiever te kunnen bestrijden. Dit naar aanleiding van toenemende verontrustende signalen van inwoners.

Fractievoorzitter Marc Konings geeft aan dat Gemeentebelang steeds vaker van inwoners verneemt dat deze in toenemende mate overlast ervaren van drugsgebruik in de gemeente: “Dit kan zich uiten in onder andere langdurig rondhangen op plekken die daar niet voor bedoeld zijn, luidruchtigheid, verbaal geweld en vervuiling. De overlast is met name, maar niet allen, op de plekken waarvan helaas bekend is deze drugsgebruikers aantrekken zoals het Transferium, het Oranjepark, de Zandenplas en de Wiltsangh. Wij hebben zelfs al te horen gekregen dat ouders hun kinderen niet meer alleen willen laten fietsen naar sportpark de Wiltsangh. Eigenlijk horen we van onze inwoners dat ze deze vorm van overlast meer dan zat zijn.”

Willen weten wat er wél kan

De fractievoorzitter begrijpt dat de politie helaas niet alle plakken waar overlast wordt ervaren tegelijkertijd in de gaten kan houden en drugsoverlast moeilijk te bestrijden is: “Bij bestrijding verplaatst het probleem zich vaak naar andere plekken, maar Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de inwoners die drugsoverlast ervaren, ook al is de capaciteit van de politie beperkt, recht hebben op optimale dienstverlening van de politie in de vorm van handhaving en de communicatie met de inwoners. We weten inmiddels wel wat er allemaal níet kan, we willen nu graag horen wat er wél kan.”

Concrete voorstellen

In zijn reactie gaf burgemeester Van de Weerd aan dat er op dit moment door het land diverse pilots plaatsvinden met mogelijk maatregelen die de gemeente kan treffen. In de herfst verwacht het college naar aanleiding van onder andere die pilots met concrete voorstellen te komen die in de gemeente Nunspeet toepasbaar zijn.

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...