Gemeentebelang: Liever preventie dan handhaving

13 april 2023

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft tijdens de behandeling van het zogenaamde HUP (handhavingsuitvoeringsprogramma) aangegeven dat de nadruk de komende jaren echt meer op preventie moet komen te liggen dan op handhaving.

Jaarlijks wordt het plan besproken waarin de prioriteiten op het gebied van handhaving worden vastgesteld. Te denken valt aan controles in het kader van het overtreden van het hondenpoepbeleid, parkeerbeleid, en het acteren op overlast. Het gaat dan met name over het zo effectief mogelijk inzetten van de beschikbare schaarse capaciteit. Fractievoorzitter van Gemeentebelang Marc Konings: “ Wij geven al jaren aan dat handhaving een sluitstuk is en dat wat ons betreft veel meer nadruk moet komen op preventie. Dat is goedkoper en effectiever. Soms kosten preventieve maatregelen in eerste instantie meer tijd, maar je hebt er langer plezier van”. Ooktijdens de behandeling in de commissie van april 2023 is hier weer aandacht voor gevraagd. De burgemeester gaf aan het nut van preventie te onderschrijven en dit opnieuw bij het betrokken team onder de aandacht te brengen.

Buurtpreventieteam Elspeet

Een goed voorbeeld van hoe preventie kan werken is hetbuurtpreventieteam in Elspeet. Veel aandacht wordt besteed aan communicatie naar de inwoners en de kracht van het team is met name de goede relatie met de directe omgeving en deinmiddels opgebouwde bekendheid. Steunfractielid Thomas van de Hoorn: “ Tijdens een bezoek aan hen hebben we goed inzicht gekregen in de werkwijze en de positieve bijdrage daarvan op de samenleving. De samenwerking met de politie is goed en dat is cruciaal. Dat inwoners zelf dit initiatief hebben genomen verdient op de eerste plaats waardering vanuit de gemeente. Echter, daar mag het niet bij blijven.’’ Op aangeven van Gemeentebelang heeft het college daarom toegezegd met het team in gesprek te gaan om inzicht te krijgen in hun werkwijze en of er mogelijkheden zijn om hetteam te faciliteren bij hun activiteiten.

Eerdere nieuwsberichten