Gemeentebelang Nunspeet: stimuleer het aanvragen van €200 extra subsidie

28 februari 2022

Nunspeet Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. De fractie van Gemeentebelang heeft vragen gesteld over hoe de Gemeente deze regeling aan de inwoners bekend maakt en aan wie en wanneer de bijdrage wordt uitgekeerd. Ook is gevraagd of er nog meeris wat de gemeente kan beteken voor inwoners die ondanks de ondersteuning van het Rijk en de Gemeente toch in de problemen zijn of gaan komen.

Deze eenmalige tegemoetkoming van € 200,00 voor huishoudens op of net boven sociaal minimum komt boven opde vermindering energiebelasting en is ter ondersteuning van het betalen van de energierekening. Mensen in de bijstand krijgen dit bedrag via de gemeente automatisch op hun rekening. Andere mensen uit deze groep kunnen zich hiervoor aanmelden. Fractielid Martin Juffer: “De gemeente moet hier aandacht aan geven, want deze mensen hebben het hard nodig en zijn meestal juist niet eerste om naar de balie te stappen”.

Gemeentebelang ziet graag dat de gemeente het bedrag zo spoedig mogelijk overmaakt naar de voor de gemeente bekende minima, maar ook duidelijk communiceert over deze regeling. Hierdoor wordt geborgd dat andere inwoners uit deze groep die niet bekend zijn bij de gemeente zich voor deze tegemoetkoming kunnen aanmelden.

Het is nu afwachten op de reactie en met name acties van de gemeente.

Eerdere nieuwsberichten