Gemeentebelang Nunspeet: stop met afsluiten Veluwe

20 januari 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vraagt in een brandbrief aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Gelderland om voorlopig niet door te gaan met het project Recreatiezonering en aan grondeigenaren om niet zomaar natuurgebieden af te sluiten. De lokale partij mist onderbouwing en zeggenschap van inwoners in deze ingrijpende maatregelen op de Veluwe.

Raadslid Pieter-Jan van Rossen benadrukt dat ook Gemeentebelang achter de doelen van natuurbehoud en -herstel staat, maar ten zeerste twijfelt of dit plan de goede kant op gaat: “Het idee van Recreatiezonering was de goede balans vinden tussen natuur en recreatie, door bezoekers te verleiden kwetsbare gebieden te ontzien. Bovendien voorzag het plan van aanpak van de provincie in duidelijke participatie van omwonenden en lokale horeca- en recreatieondernemers. Dat is niet of nauwelijks gebeurd en daar waar mensen aan tafel zaten voelden ze zich niet altijd gehoord. Participatie op papier dus, dat mag niet de grondslag vormen van zulke ingrijpende maatregelen.” Het raadslid roept de betrokken partijen daarom op om per direct te stoppen met het project en pas weer door te gaan als burgerparticipatie en duidelijke communicatie goed geregeld zijn.

Volgens Van Rossen zijn de gevolgen van het afsluiten van delen van de Veluwe mogelijk groter dan op het eerste gezicht lijkt: “Het gaat er niet alleen om dat onze eigen inwoners hier graag komen, ze verdienen er vaak ook hun boterham mee. Onze gasten komen niet om rondjes productiebos te fietsen, maar voor de écht spectaculaire Veluwse natuur. Als je hier een deel van helemaal gaat afsluiten wordt je recreatieve product dus minder en kiezen gasten mogelijk minder vaak voor een dagje uit of vakantie op de Veluwe. Dat kost ondernemers die het nu toch al zwaar hebben dus gewoon geld, zo simpel is het. Er moet dus een beter evenwicht gevonden worden tussen natuur en recreatie dan waar het nu heengaat.”

Het afsluiten van gebieden past volgens Gemeentebelang ook niet in de gedachte waarmee het plan gelanceerd is: “De insteek was ‘Geleiden door Verleiden’, dat lees je nog steeds op de website. Dat is volgens ons iets wezenlijks anders dan verbieden. Die bezwaren hebben we al eerder gemaakt toen het project ook aan onze gemeenteraad werd gepresenteerd maar daar is niets mee gedaan.” Onbegrijpelijk volgens van Rossen: “je kan écht wel verantwoorde recreatie in en rondom die gebieden daarvan mogelijk maken. Wil je draagvlak voor natuurbehoud hebben, moeten mensen wel ook kunnen ervaren waar we het voor doen.”

Het stoort Van Rossen dat formele besluitvorming nog plaats moet vinden, maar grondeigenaren en natuurorganisaties daar al op vooruit lijken te lopen: “Die besluitvorming wordt helemaal niet afgewacht, we lezen in de krant dat gebieden zoals het Hulshorsterzand en de Noorderheide blijkbaar hoe dan ook afgesloten worden”. Het lijkt volgens het raadslid wel dat de beperkte participatie die er was dus voor de show was.

Ook uitzicht op waar op de Veluwe dan méér recreatie zou mogen plaatsvinden, ook onderdeel van het plan, ontbreekt vooralsnog. Volgens het raadslid is dit niet nieuw: “We zien dit lokaal ook terug. Ruim twee jaar geleden werd een aanlijnplicht ingesteld rondom een populaire zwemplaats voor honden en mochten honden daar niet meer zwemmen. Vanuit het oogpunt van natuurbehoud een logische en goede maatregel. In ruil voor deze afsluiting zou Staatsbosbeheer een nieuwe zwemplaats realiseren waar het wél kon, maar dat is na al die tijd nog steeds niet gebeurd. Zo’n voorbeeld geeft ons niet veel vertrouwen dat het straks bij de recreatiezonering anders gaat.”

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...