Gemeentebelang: Ontevreden gevoel over discussie toekomst Brandweer

15 januari 2020

In de commissie AB is gesproken over de toekomstplannen van de veiligheidsregio (VNOG) en specifiek over de brandweer. Zoals al langer duidelijk was wordt er onder andere bezuinigd op het materieel ten behoeve van natuurbrandbestrijding. Hiervan heeft de gehele raad al aangegeven dat dit, gezien de daarmee verbonden veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar is. Gemeentebelang heeft net als de meest ander fracties in de commissie opnieuw aangegeven trots te zijn op onze brandweer en op de vrijwilligers die voor ons paraat staan. Er is nadrukkelijk gewezen op het belang van goed gemotiveerde en getrainde vrijwilligers, de huidige ontwikkelingen dragen hieraan absoluut niet bij Opnieuw heeft Gemeentebelang aangegeven dat de plannen die nu voorliggen niet uitlegbaar zijn naar onze inwoners maar ook niet voor de raad: meer geld voor minder veiligheid!

Ook Gemeentebelang heeft sterk de indruk dat er is toegerekend is naar een financieel resultaat en dat er veel te weinig rekening is gehouden met de specifieke situatie van de Veluwse natuur en de daarmee verbonden risico’s.  De bestaande rekenmodellen lijken dit beeld te ondersteunen. Er is ook veel te weinig gebruik is gemaakt van de bij de postcommandanten en anderen aanwezige kennis..

Gemeentebelang heeft aangegeven dat we helaas de realiteit moeten accepteren dat we weinig invloed hebben op de gepresenteerde toekomstvisie. Daarvoor is de regio te groot en heeft Nunspeet te weinig slagkracht. Mede onder aandrang van Gemeentebelang is de portefeuillehouder gevraagd te bekijken of de genoemde risico’s samen met andere gemeenten aangekaart worden zodat een stevige coalitie ontstaat. Daarnaast is de portefeuillehouder gevraagd de volgende onderwerpen in te brengen in het komende overleg van het bestuur van de VNOG (15 januari):

  • Het komende jaar te gebruiken om te komen met een visie op natuurbrandbestrijding. Deze zal dan wel gebaseerd moeten zijn op een van een deugdelijke risico-analyse waarin rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de Veluwe en met name de omgeving van de Nunspeetse kernen en zorinstellingen. Onderzocht moet worden of deze specifieke situatie aanleiding kan zijn om specifieke financiering vanuit de centrale overheid bespreekbaar te maken.
  • Gebruik te maken van de bij de postcommandanten en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV)  aanwezige kennis en deze ook serieus te nemen.

Gemeentebelang staat op het standpunt dat indien er een keuze gemaakt moet worden tussen de veiligheid van onze inwoners en de natuur en financiën deze uiteindelijk gemaakt wordt door de Raad van Nunspeet en niet in een kantoor in Apeldoorn.

Gemeentebelang heeft nog steeds een ontevreden gevoel ten aanzien van de gepresenteerde toekomstvisie en gaat ervan uit dat een nader onderzoek zal leiden tot een goed beeld van de risico’s van de voorgestelde maatregelen voor inwoners, toeristen en natuur. Dan kan er een gefundeerd beluit genomen worden ten aanzien van de inzet van mensen en materieel.

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...