Gemeentebelang: Provincie moet meer doen met inbreng inwoners in zoneringsplannen

4 november 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet vindt dat er nog onvoldoende aan inwoners tegemoet is gekomen in de recreatiezoneringsplannen. De lokale partij ziet dat er in het nieuwe participatietraject veel inspanning is geweest door alle betrokken partijen, maar dat niet alle betrokkenen zich voldoende gehoord voelen. 

Volgens raadslid Pieter-Jan van Rossen ligt een gedragen plan echter wel binnen handbereik, maar dan moet er nog wel wat water bij de wijn: “Een aantal maatregelen zoals die nu voorgesteld zijn, zoals het instellen van een verlengd broedseizoen en tijdens dat broedseizoen afsluiten van bepaalde paden missen écht de nodige onderbouwing en dus ook draagvlak. Het broedseizoen met maanden verlengen voor een vogel die het zónder recreatieve zonering al prima doet op de Veluwe, lijkt ons overbodig. Inwoners snappen dat niet, wij ook niet eerlijk gezegd. Wil je inwoners meekrijgen in de plannen en nog wat van het recreatieve seizoen overhouden, moet zo’n maatregel van tafel.”

De lokale partij ziet veel steun voor het dóel van recreatiezonering, namelijk een goede balans tussen recreatie en natuur vinden. Ook het uitgangspunt ‘geleiden door verleiden’, oftewel door goede voorzieningen de bezoeker naar bepaalde gebieden te verleiden en zo de kwetsbare delen van de Veluwe te ontzien, is iets waar, net als Gemeentebelang, veel inwoners en bezoekers begrip voor hebben. “De praktijk van afsluiten en verbieden, dáár zijn onze inwoners echter erg tegen. Dat zijn wij ook, dus wil je tóch bijvoorbeeld paden afsluiten moet je dat héél goed kunnen motiveren en onderbouwen, ook al is het een paar maanden per jaar. Voor ons is voldoende draagvlak daarbij altijd een vereiste geweest”, zo vervolgt Van Rossen. “Als je dan in een bijgaand onderzoek leest dat de snelweg voor verstoring zorgt, maar er wél een pad direct langs de snelweg wordt afgesloten met mogelijke verstoring als argument, dan spreekt dat elkaar natuurlijk tegen. Als je dat soort maatregelen niet goed kan uitleggen, zijn het volgens ons de verkeerde maatregelen.”

De afgelopen maanden heeft er opnieuw een participatietraject plaatsgevonden, nadat Gemeentebelang, gevolgd door diverse betrokken partijen uit verschillende gemeenten, een oproep had gedaan aan de provincie om beter naar inwoners te luisteren alvorens de zoneringsplannen door te zetten.

Toch ziet het raadslid voldoende mogelijkheden: “Als de laatste angels uit het plan gehaald kunnen worden denk ik dat het grootste deel van onze inwoners echt wel kan leven met de voorstellen die overblijven. Wat ons betreft is de provincie met de terreineigenaren aan zet om, samen met belanghebbenden, tot een goed slot in dit proces te komen.”

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...