Gemeentebelang spreekt bij Provinciale Staten over recreatiezonering

19 maart 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft woensdag ingesproken bij Provinciale Staten van de provincie Gelderland over recreatiezonering. Dit om de grote zorgen over gebrekkige participatie van inwoners en de dreigende afsluiting van natuurgebieden over te brengen.

Raadslid Pieter-Jan van Rossen legde uit waarom recreatiezonering, als het aan Gemeentebelang ligt, echt niet op de huidige voet verder kan: “in de praktijk is het proces gebrekkig gebleken en er is allerminst sprake geweest van fatsoenlijke participatie. De plannen, concept of niet, zijn eenzijdig tot stand gekomen en missen het noodzakelijke draagvlak. Nu alsnog een participatietraject opstarten is te laat en te weinig. Dit kan en mag op deze manier niet richting besluitvorming gaan.”

Tijdens de vergadering sprake ook diverse lokale politici en belanghebbenden van de hele Veluwe in met min of meer dezelfde boodschap. Volgens van Rossen tekenend voor de grote weerstand tegen de plannen: “Het is duidelijk dat de provincie écht te weinig heeft gedaan om inwoners bij deze resolute plannen te betrekken, dat gevoel leeft over de hele Veluwe. Het is dan ook nu tijd om daar verandering in te brengen en opnieuw te gaan kijken naar wat een goede balans tussen natuur en recreatie nou eigenlijk betekent. Wat Gemeentebelang betreft past dan maatwerk: per gebied, mét omwonenden en andere gebruikers, te kijken wat nou precies de opgave is en hoe we dat kunnen invullen, zonder dat dit recreatief gebruik direct voor het grootste deel uitsluit. Er zijn allerlei maatregelen denkbaar zonder dat afsluiting nodig is. Juist de inwoners en bijvoorbeeld dorps- of buurtverenigingen hebben hier vaak goede ideeën voor en die moet je dan ook nadrukkelijk betrekken.”

De in de digitale vergadering aanwezige Statenleden pakte deze boodschap goed op. Ze hebben de Gedeputeerde verzocht om een betere aanpak en bespreken het onderwerp volgende maand opnieuw.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...