Gemeentebelang stelt vragen t.a.v. de verdeling subsidie gelden over de kernen van onze gemeente

29 augustus 2021

Tot ongenoegen van de deelnemers en de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten heeft SWN met ingang van het nieuwe seizoen(september)  ook Tai-Chi in Vierhouten beëindigd.  Volgens het bestuur van SWN was er te weinig deelname en was het daardoor niet rendabel. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld de activiteit in Nunspeet/Veluvine voort te zetten.

Gemeentebelang hanteert als uitgangspunt dat iedereen in alle kernen moet kunnen meedoen. Dit sluit ook aan bij de inclusieagenda. Aangezien SWN nu helemaal geen activiteiten meer heeft in Vierhouten heeft Ans Pluim namens Gemeentebelang vragen gesteld over de verdeling van de subsidies over de kernen. De interesse gaat met name uit naar de volgende zaken:

  • Wat zijn de voorwaarden voor het verdelen van de subsidies richting de kernen?
  • Is een uitgangspunt dat in alle kernen activiteiten georganiseerd moeten worden door welzijnsorganisaties?
  • Vindt het college het reëel dat activiteiten altijd rendabel moeten zijn?

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college en hebben ook gevraagd of het college bereid is, indien daar aanleiding voor is, in gesprek te gaan met SWN.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...