Gemeentebelang: trek vergunningsaanvraag voor Zandenbosvennen in

11 augustus 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft, via schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders, Staatsbosbeheer opgeroepen de vergunningsaanvraag voor werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken. De plaatselijke partij ziet liever dat er éérst over de maatregelengesproken wordt met inwoners over de omgeving rondom het voormalige Ronde Huis met de iconische rododendrons, die Gemeentebelang liever niet ziet verdwijnen.

Staatsbosbeheer heeft momenteel wel een voorlichtingsmoment voor bewoners in de planning, maar Gemeentebelang ziet de volgorde liever anders. Raadslid Pieter-Jan van Rossen: “Er is veel onrust ontstaan rond deze plannen en wij begrijpen dat heel goed, het is voor Nunspeters een bekend en geliefd plekje. Dat zie je ook aan de opgestarte petitie die massaal is ondertekend. Maar daarnaast is er onder bewoners ook veel kennis aanwezig over het gebied, Staatsbosbeheer zou er goed aan doen daar gebruik van te maken. Nu ligt er een inhoudelijk voorstel en wordt daarna de inwoner geïnformeerd. Wat ons betreft draait Staatsbosbeheer het proces om: eerst met inwoners spreken, daar informatie inwinnen, dat gebruiken in de plannen en daarná pas een vergunningsaanvraag doen.”

Volgens het raadslid is het duidelijk dat er wat moet gebeuren aan de kwaliteit van het gebied, maar wordt er vooral gekeken naar de ecologische waarden: “Dat is op zich logisch, het is nu eenmaal Natura2000-gebied. Maar het is óók een gebied met een enorme cultuurhistorische waarde en je kan je afvragen of daar nu voldoende aandacht voor is. Volgens ons is het belangrijk dat zo’n discussie vooraf gevoerd wordt en de tijd wordt genomen om alle alternatieven en ideeën van inwoners met kennis van het gebied te bekijken. Nu ligt er een plan en mag de inwoner er achteraf wat van vinden. Daarbij wordt onderschat wat dit plekje betekent voor veel Nunspeters. Er liggen daar veel goede herinneringen en menig familiefoto in de woonkamer is daar genomen.”

Volgens fractievoorzitter Marc Konings  leidt dit tot ergernis bij de inwoner, maar ook bij de fractie van Gemeentebelang: “Wij zijn echt niet tegen verstandig natuurbeheer, maar we hadden gehoopt dat de Provincie, die hier in feite opdrachtgever is, en Staatsbosbeheer hadden geleerd van eerdere ervaringen zoals ook bij de recreatiezonering, namelijk éérst inwoners betrekken, goed communiceren en dan tot een plan komen. Het is wéér andersom, terwijl als je nou de koppen vooraf bij elkaar steekt je prima tot een plan kan komen waar in ieder geval meer mensen mee kunnen leven. Want volgens mij willen we uiteindelijk allemaal hetzelfde: deze bijzondere plek behouden voor de toekomst.”

Foto: De Slangenvijver in het Zandenbos, met de bekende rododendrons. ©Gert Wentzel

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...