Gemeentebelang uit zorgen over veiligheidsregio

29 maart 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van B&W haar zorgen geuit over de slechte financiële situatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar onder andere de brandweer van Nunspeet en Elspeet onderdeel van zijn. Fractievoorzitter Martin Mol Vroeg het college of de hulpverlening niet in het geding kwam en wat er aan de forse financiële overschrijdingen gedaan wordt.

De veiligheidsregio kampt met een miljoenentekort en de fractievoorzitter ziet ook dat er reeds stappen zijn genomen om op korte termijn met verbetering te komen, maar dat heeft de zorgen nog niet weg kunnen nemen. “We hebben het hier over een zeer belangrijke dienst voor onze inwoners en over substantiële overschrijdingen. We willen zeker weten dat veiligheid nooit in het geding komt en tegelijkertijd de kosten wel beheersbaar blijven”.

PLAN B

Om die reden vroeg Gemeentebelang ook of het college desnoods, indien nodig, bereid was zelf bij te springen als de hulpverlening niet meer op het gewenste niveau zou kunnen worden gehouden. Ook werd er gevraagd naar een ‘plan B’, indien de VNOG-zaken niet tijdig op orde zou krijgen.

Inzet op orde

Als portefeuillehouder antwoordde burgemeester Van de Weerd dat het college de zorgen deelde, maar dat de inzet van de brandweerkorpsen Nunspeet en Elspeet gelukkig op orde is. Om dit zo te houden was wel overschrijding op de begroting noodzakelijk. De gemeenteraad betrokken zal worden bij verdere maatregelen om kosten te beheersen en de inzet van de brandweer te kunnen garanderen.

Eerdere nieuwsberichten