Gemeentebelang verbreedt LHBTI motie

19 december 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders middels een motie gevraagd de Lokale Inclusie Agenda aan te grijpen om actief bij de te dragen aan een brede inclusieve samenleving. De motie, mede ingediend door het CDA en Christenunie, vraagt speciale aandacht voor elke inwoner die soms onvoldoende deelgenoot wordt gemaakt van een inclusieve samenleving en werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

De motie volgde op de motie van PvdA/GroenLinks waarin gevraagd wordt om specifiek beleid voor alleen LHBTI’s. Raadslid Martin Juffer geeft aan dat deze motie te smal was: “We steunen absoluut de intentie van deze motie, maar we zien veel meer mensen in onze samenleving die deze steun nodig hebben. Daarom hebben we een alternatieve motie ingediend die verder gaat.”

De motie constateert dat er in de samenleving mensen ongelijk behandeld worden op basis van onder andere afkomst, geslacht, religie of seksuele oriëntatie. Fractievoorzitter Marc Konings: “Voor Gemeentebelang is het logisch dat iedereen gelijk is en dat iedereen volledig mee mag doen in de maatschappij. Sommige mensen hebben echter andere ervaringen en dat moeten we niet willen accepteren.”

Konings vervolgt: “Regelmatig wordt er door de LHBTI gemeenschap, ook in Nunspeet, op gewezen dat men zich gediscrimineerd en niet geaccepteerd voelt. De problemen zijn vaak niet goed zichtbaar maar ze zijn er wel. Ook Gemeentebelang vond het daarom goed dat dit onderwerp uitgebreid aan de orde gesteld is. Daarbij willen wij echter niemand achterlaten of vergeten en hebben om die reden om verbreding gevraagd.”

Na lang over het onderwerp gesproken te hebben kon ook PvdA/GroenLinks zich vinden in dit standpunt en schaarden ook de VVD en SGP zich achter de motie, waardoor deze unaniem aangenomen werd.

Geen symboolpolitiek

Belangrijk is dat er beleid ontwikkeld wordt of acties worden uitgezet die daadwerkelijk problemen oplossen. Marc Konings: “het is gemakkelijk om wat mooie uitgangspunten op papier en dan te zeggen dat we inclusiviteit geborgd hebben. Aan dat soort symboolpolitiek heeft niemand wat en werken wij niet mee. We moeten zorgvuldig kijken wat de problemen zijn de diverse groepen mee geconfronteerd worden die nog niet worden opgevangen door bestaande regelgeving. Dan kunnen we als gemeente gericht maatregelen treffen. Voor LHBTI’s zou dan bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan betere voorlichting op scholen. Met deze motie maken we dat mogelijk.”

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...