Gemeentebelang vraagt meer aandacht voor verkeersdrukte A28

8 december 2022

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet maakt zich zorgen over de verkeersdrukte op de A28. De lokale partij voorziet dat de fors grotere woonopgave in de regio ook effect gaat hebben op de snelweg en vraagt zich af of hier wel voldoende op geanticipeerd wordt. Gemeentebelang heeft hierover vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Het kabinet maakte vorige maand bekend 7,5 miljard euro extra te investeren in infrastructuur voor OV, auto en fiets. Dit om de grote aantallen woningen die gebouwd moeten worden te kunnen ontsluiten. Voor de Regio Zwolle, waar Nunspeet ook aan deelneemt, is 100 miljoen beschikbaar gemaakt om woningbouw in Zwolle, Kampen en Hoogeveen te ontsluiten, maar daarbij is vooralsnog geen extra geld voor de belangrijkste snelweg opgenomen.

Raadslid Pieter-Jan van Rossen: “Het bevreemdt ons dat in dit verhaal de A28 in z’n geheel niet voor lijkt te komen, toch al jaren dé bottleneck in onze regio. Als je kijkt naar de immense opgave en de grote bedragen en aantallen woningen die daarmee gemoeid gaan, kán het haast niet anders dan dat ook de A28 straks voller raakt. De drukte op de A28 is ook nu al een probleem waarvan we de gevolgen regelmatig hier in Nunspeet zien, dat gaat er dan in ieder geval niet minder op worden.

De A28 staat al langer op de agenda in de regio en ook de Rijksoverheid. Om die reden is er in het kader van de Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) al een onderzoek en een maatregelenpakket tot 2030 vastgesteld om veiligheid en doorstroming te bevorderen.

Volgens fractievoorzitter Marc Konings is het echter maar de vraag of dat nu voldoende blijkt: “Het meest recente onderzoek en maatregelenpakket voor de A28 stamt uit 2019 en 2020, vóórdat deze forse woonopgave op tafel kwam te liggen. In de groeiscenario’s die in het MIRT-rapport zijn opgenomen is toen geen rekening gehouden met de grootschalige woningbouw die in de regio gaat plaatsvinden. Het baart ons dan ook zorgen dat in deze ontwikkelingen, die op zichzelf natuurlijk goed zijn voor de regio én Nunspeet, de belangrijkste verkeersader vergeten lijkt te worden.

Op de vragen van Gemeentebelang antwoordde het college blijvende aandacht te hebben voor de A28 en onder andere over dit onderwerp aan tafel zit bij de Regio Zwolle. Daarnaast wordt er in de regio geprobeerd met alternatieve oplossingen, zoals OV, de druk op de A28 te verminderen. Van Rossen: “Dat is op zichzelf natuurlijk heel positief, maar misschien wel niet genoeg. Wat ons betreft zet de regio zich steviger in om het MIRT-rapport te actualiseren naar de huidige toekomstplannen en passen daar meer toekomstbestendige maatregelen bij. Gemeentebelang hoopt dat het Rijk die noodzaak ook inziet en blijft het college hierop bevragen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...